Måste jag betala inkassokostnaden?Jag fick i början av oktober en påminnelse om en p-bot som jag fått när jag parkerat utan att erlägga avgift utanför Östra Sjukhusets akutmottagning i juli. Brevet var från Hojab Parkeringsservice daterat 2/10 2006 med uppmaning om att betala avgiften (400 kr) inom tio dagar från utskriftsdatumet. Jag betalade dock inte förrän den 18/10 och fick samma dag en påminnelse, daterad den 17/10, från Handels & Jurist inkasso med uppmaning att betala avgift samt inkassokostnad (160 kr) inom åtta dagar från utskriftsdatum.Är detta förfarande ok? Jag tycker personligen att det är väldigt snabba kravtider med tanke på att jag inte ens vetat om boten förrän jag fått påminnelsen. Måste jag betala inkassokostnaden?När en skuld har förfallit kan den omgående skickas till inkasso av företaget. Om man inte avtalat om någon förfallodag är en betalningstid på tio dagar är ganska normalt. Det finns ingen fastställd tidsrymd för hur snabbt man kan kräva betalning, men du ska ha en rimlig chans att hinna betala sedan du fått räkningen. Eftersom de hann att skicka ärendet vidare till Inkasso är du tyvärr skyldig att betala den avgiften.Vems fel att skidglasögonen blev dimmiga Tyckte att mina nya skidglasögon var smutsiga, och tog därför Ajax Trippel Action fönsterputs med ammoniak till rengöring. Det står att medlet kan användas till glas och andra blanka ytor. Skidglasögonen blev ”dimmiga” och det går inte bort. Kan jag rikta anspråk mot Ajax eller affären som sålt skidglasögonen?Förmodligen består dina skidglasögon av någon ”plastblandning” som inte tål ammoniak. Eftersom du på eget bevåg testat en tämligen skarp rengöringsvätska kan du knappast lasta Ajax eller affären som sålt glasögonen för att de inte tålde denna behandling.Kan krav komma efter hur lång tid som helst?Jag har fått ett krav från en Inkassobyrå. Det gäller en reparation av min gräsklippare som utfördes för fyra år sedan. Jag har inte längre kvar något kvitto på att jag betalat. Kan de komma med krav efter hur lång tid som helst? Om det gått flera år utan att en skuld har betalats kan fordringsägaren (reparatören i ditt fall) förlora rätten att kräva pengar av dig. Det kallas preskription. I ett fall som detta är preskriptionstiden tre år. Men det räcker med att fordringsägaren skickar nya krav eller att du betalar en del av dem för att skulden i de flesta fall ska leva kvar (så kallat preskriptionsavbrott). Om du inte fått någon påminnelse kan du alltså hävda att kravet är preskriberat, och att du inte kommer att betala.Måste inte affären ta tillbaka skorna?Jag har en liten fråga angående skor. Jag köpte ett par svindyra Ecco-skor och trots att de kändes bra i affären så började de klämma åt över foten redan efter en timme. Jag gick tillbaks till affären och meddelande detta och åberopade öppet köp, men fick då svaret att det kommer att försvinna med tiden. Det gjorde det inte och trots flera lästningar så smiter fortfarande skon åt och jag får domningar kring tårna på grund av detta. Affären vill inte ta tillbaka skon. Vad kan jag kräva?Jag tror det blir svårt för dig att få igenom någon reklamation på dina skor. Det finns inget köprättsligt fel på skorna, men de passar inte din fot så vitt jag förstår. Säljaren hade visserligen sagt att de skulle töja sig, och de kanske de har gjort, men inte tillräckligt. Öppet köp är frivilligt för den som säljer en vara och innebär att varan ska vara oanvänd. Även om det bara gått en timme från köpet hade du alltså inte rätt att lämna tillbaka skon eftersom du använt den utomhus i en timma.Måste jag betala för tidning som jag inte beställt?För en tid sedan började jag få hem en tidning vid namn ”Illustrerad vetenskap”. Eftersom jag inte fyllt i någon prenumeration för tidningen trodde jag bara att det var någon kampanj. Att man fick prova på den ett tag. Men nu har det kommit en faktura på ca 400 kr för tidningen. Jag har kontaktat Bonniers tidskrifter och dom påstår att jag måste betala annars går det till Inkasso. Men måste jag verkligen betala för något jag inte beställt? Dom har ingen underskrift eller nåt annat ”bevis” på att jag beställt en prenumeration av tidningen.Självklart ska du inte betala för något du inte beställt. Skriv ett brev till Bonniers och säg att du inte har beställt någon prenumeration och att det därför inte finns något avtal samt att du inte kommer att betala. Så länge de inte kan bevisa att du gjort en beställning så behöver du inte betala.Ställ frågor till Konsument GöteborgDu som bor i Göteborg, Ale, Partille och Öckerö kan ställa frågor till Konsument Göteborg.E-post: info@konsument.goteborg.se Telefon: 031-61 15 15 mån-tor kl 9-12