Läste en gång att nobelpristagaren Arvid Carlsson rekommenderade promenader och korsord som förebyggande insatser mot Alzheimers sjukdom. Naturligtvis avsåg han inte att ersätta medicinsk behandling med detta, utan han ville betona vikten av att man genom någorlunda förnuftigt och aktivt leverne kan förebygga – eller i varje fall senarelägga – vissa åkommor.
Den notisen dyker upp i minnet apropå det att detta nummer av Vårt Göteborg i stor utsträckning handlar om folkhälsoarbete. Detta i sin tur handlar i stor utsträckning om att hålla kropp och själ i hygglig form – något man själv i hög grad kan bidra till. Någon annan gör det inte åt oss.
Då rör det sig inte om fanatism och helt asketiskt liv, utan mest om vanligt sunt förnuft – och att tillämpa de kunskaper i stort sett alla svenskar numera har. Egentligen är det ansvarslöst mot både sig själv och sin omgivning, om man inte ens gör ett allvarligt försök att tillämpa dessa numera tämligen självklara insikter.
Bland dessa uppenbara fakta märks att människokroppen är till för att användas, och detta för såväl fysisk aktivitet som tankeverksamhet. Ett annat faktum är att överdrivet bruk av giftiga ämnen är ett allvarligt hot mot hälsan; vilket det också kan vara att underlåta att begagna nyttiga produkter.
Om man väljer att bry sig om och utnyttja dessa kunskaper, kan man i rätt stor utsträckning motverka riskerna för ett icke obetydligt antal sjukdomar. Genom att äta något sånär förnuftigt och allsidigt, avstå från tobak, inte använda alkohol mer än måttligt – och röra på sig ordentligt några gånger i veckan; då har man kommit en bra bit på väg, och detta utan att på något vis vara så kallad hälsofanatiker.
Kombinerar man det med att även hålla hjärnan igång är det än bättre. Och mycket av detta kan göras utan att det kräver stora kostnader. I en del fall innebär det tvärtom påtagliga besparingar. Exempelvis genom att inte ha utgifter för tobak.
Och man bör förstås ta vara på de tillfällen till glädjeämnen, som de flesta av oss ändå har då och då. Alltför många har tänkt att ”när jag blir pensionär, då ska jag…”. Och så har man kanske inte ens fått uppleva den dagen. Det finns mycket att göra för att kunna må bättre, och som inte är vare sig dyrbart eller komplicerat. Det krävs inte medlemskap i golfklubb för att promenera ute i naturen.
Här i Göteborg, och i stadens omgivningar, finns många exempel på sådant. Fler borde ta vara på dessa möjligheter.
Jörgen Linder Kommunfullmäktiges ordförande