Avgaser och buller från trafiken är fortfarande ett miljöproblem i centrala Göteborg. Det syns tydligt i den stora miljöenkäten. Liksom att göteborgarna är missnöjda med stadsdelstorgen.

  Folk i Linnéstaden, Centrum, Majorna och Örgryte ger klart sämre betyg för miljöfaktorerna ”ljud, luft och vatten”, där trafikens miljöpåverkan ingår. I de fyra stadsdelarna hamnar betyget på 65–66 medan Askim, Älvsborg och Torslanda ligger runt 80 och Styrsö i topp på 89.
  – Luften i centrala stan håller en sämre kvalitet, här har vi fortfarande episoder av mycket höga halter av luftföroreningar, konstaterar Johan Müllerström på miljöförvaltningen, som hållit i enkäten.
  – Luftföroreningarna är inte alls avförda från dagordningen och de här svaren stärker oss i vårt fortsatta arbete med frågan.
  Missnöje med torgen
  Göteborgarna är också missnöjda med utvecklingen av ”torg och platser”. I 14 av 21 stadsdelar har betyget sänkts sedan 2004. En förklaring till den nedåtgående trenden kan vara utvecklingen mot allt fler stora köpcentra i förorterna, som gör det svårt för småbutiker att överleva på mindre torg.
  – Det kan bero på ett missnöje med en utarmad kommersiell närmiljö, säger Catarina Sjögren på Park- och naturförvaltningen.
  – Men om det betyder att göteborgarna verkligen skulle välja det lilla, levande torget för sina inköp framför ett brett utbud och lägre priser som köpcentrat erbjuder, det vet vi inte.
  Enkäten har inte bara frågor om hur nöjd man är utan också om hur ofta man sorterar avfall, cyklar, åker bil eller spårvagn.
  Här visar det sig att folk i Centrum, Linné och Örgryte är sämst på att sortera avfall till kompostering: 37–40 procent gör det aldrig. Styrsö, Majorna och Bergsjön är bäst på miljöanpassat resande (gå, cykel eller kollektivresor) medan Torslanda är sämst. I Torslanda är det bara 16 procent som åker kollektivt, cyklar eller går till skolan eller jobbet.
  Kör bil till återvinningsplatserna
  Däremot ligger Torslanda högt när det gäller miljöanpassade vanor (köpa ekologiska livsmedel, källsortera) tillsammans med Askim, Älvsborg och Kärra-Rödbo. Fast där tar man bilen till återvinningsplatserna, medan man i Bergsjön och Majorna går eller tar spårvagnen.
  – En spännande paradox. I Torslanda och Älvsborg finns många barnfamiljer med hög miljömedvetenhet och ekonomiska möjligheter att leva miljöanpassat, men de har ont om tid och väljer att ta bilen. I Bergsjön har man ofta inte det valet, säger Johan Müllerström.
  Mats Fahlgren