Tusentals besökare, aktiva idrottsmän, massmedia och volontärer ska äta och dricka under tio dagar i augusti på mer eller mindre provisoriska serveringsställen. Ett utbrott av magsjuka är inte önskvärt.
– Det skulle vara förödande för Göteborg som evenemangsstad om något skulle inträffa, säger Stefan Carlsson som leder gruppen av livsmedelsinspektörer som ansvarar för EM och EM-festen.
På miljöförvaltningen har EM-gruppen som består av fyra personer arbetat heltid hela våren med att förbereda checklistor, informera krögare och gå igenom hur prövningarna av ansökningar om matservering ska gå till.
– Vi lägger ner ett jättejobb på att sätta ribban för hur tillsynen ska bli så rättvis och effektiv som möjligt, säger Stefan Carlsson.
Ny lagstiftning
Nu övergår förberedelsefasen i att börja pröva ansökningarna från dem som vill servera mat under EM. Från och med i år gäller en ny livsmedelslagstiftning som ställer större krav på egenkontroll från krögarnas sida och det i sin tur ställer högre krav på deras ansökningar. Alla måste redovisa mer detaljerat hur de ska hantera exempelvis tillagning, transporter och städning.
De flesta som ansöker har varit med förut och många är rutinerade krögare med stor kunskap om livsmedelshantering. Det är inte vanligt att en ansökan får avslag. Istället hjälper livsmedelsgruppen till att rätta till de saker som inte är bra.
– Alla vet att det är tuffare i år och att ribban har höjts, säger Stefan
Inspektörer på stan
Under själva evenemanget ska sedan ett antal livsmedelinspektörer gå ut på stan och kontrollera hanteringen av maten och hygienen runtomkring. EM-gruppen har tagit fram en ny blankett, en checklista, som alla inspektörer ska utgå ifrån. Det gör att alla tittar på samma saker och ställer samma frågor. Det borgar för en rättvis behandling och gör det lättare att dra slutsatser inför framtiden.
Förutom själva festen ute på stan ska alla som är inblandade i själva tävlingarna äta och dricka under tio dagar. De aktiva idrottsmännen äter på Burgårdens gymnasium, massmedieuppbådet äter på Katrinleundsgymnasiet och volvontärerna på Valhalla.
– Det är extremt viktigt att inget händer under de här dagarna, säger Stefan.
Känns det som att ni har allt under kontroll?
– Vi är väldigt väl förberedda. Dessutom är hela Göteborgs Stad inriktat på att allt ska bli så bra som möjligt på alla sätt. Arrangörerna lyssnar och har stor förståelse för vad vi gör, säger Stefan Carlsson.
Lotta Williams