Temat för årets första Vårt Göteborg är fördomar, något som belyses i olika artiklar. Jag hörde en gång en person beskriva fördomar på följande vis: Det är naturligt att folk ibland kan ha fördomar, men det är ”okultur” att visa dem – och det är kriminellt att sätta dem system.
En ganska träffande beskrivning. För det är inte så märkligt att folk ibland hyser skepsis och misstänksamhet mot sådant som verkar annorlunda, och som man inte känner till särskilt väl.
Det vore naivt att låtsas som om det inte vore på det viset. Orsaken till fördomar är väsentligen okunnighet. Då är det lätt att ta avstånd, känna sig hotad, generalisera eller ”blanda ihop äpplen med päron”.
Botemedlet är därför rimligen mer kunskap. Till möjligheterna att skaffa kunskap hör både intresse för att lära sig något nytt – och öppenhet. Öppenheten hänger i sin tur nära ihop med en långtgående yttrande- och tryckfrihet. Dessa båda begrepp har en stark förankring i rättsmedvetandet i vårt hörn av världen, och skall förhoppningsvis också ha det i framtiden.
Det innebär dock att man ibland måste vara beredd att höra, läsa och se formuleringar i text eller bild, som man starkt ogillar, eller rentav kan finna förolämpande. Den historiska erfarenheten visar också, att de samhällen som gör inskränkningar i yttrande- och tryckfrihet ofta befinner sig i en utvecklingsfas där även andra demokratiska fri- och rättigheter hotas.
Under de senaste veckorna har en omfattande internationell debatt varit igång, som bland annat innehållit krav om inskränkningar i tryckfriheten i ett av våra grannländer. Skulle en sådan utveckling ske, innebär det också andra effekter – exempelvis ökade fördomar mot en del etniska grupper.
Att några personer vägrar att acceptera vår traditionella yttrandefrihet kan då leda till generaliserande omdömen om andra personer från liknande trosriktningar, trots att dom inte alls har med saken att göra, och heller inte agerat för att inskränka de demokratiska fri- och rättigheterna. I så fall skärps motsättningarna på ett mycket olyckligt vis.
Kunskap och förståelse för andra kulturer bygger på öppenhet, och att kunna tycka och tänka fritt. Och ökade kunskaper är bästa vägen att motverka fördomar, såväl i vårt samhälle som på andra håll.
Jörgen Linder Kommunfullmäktiges ordförande