Vem ansvarar för skottning?
På kommunens gator ansvarar Gaturenhållningen för att det skottas och sandas. På privata eller enskilda vägar ligger ansvaret på fastighetsägaren. Du ansvarar alltså själv för att det är skottat och halkbekämpat inom din fastighet och 1,2 meter av gatan utanför tomtgräns, så att sopbilen och sophämtarna kommer fram. Underlätta för dem att komma fram genom att skotta upp hål i eventuella snövallar så att sophämtarna kan ta ut avfallskärlen från fastigheten.

Hur går det för miljömåltiderna?
Under förra året ökade andelen miljömåltider i Göteborgs Stads kök, från 0,9 procent år 2003 till 4,7 procent år 2005. Ökningen visar att Göteborgs Stad på allvar arbetar med frågan om mer miljöanpassade måltider. Sedan årsskiftet serveras bara ekologisk mjölk i de kommunala köken.

När blir det vårstädning?
Alla skolor i Göteborg får en inbjudan om att gå ut i naturen och delta i Vårstädningen. Årets städperiod i april är ett pedagogiskt sätt för alla barn och elever att praktiskt plocka och sortera skräp och få undervisning i miljökunskap och i hur allt skräp sorteras. Det är den fjärde vårstädningen och förra året plockade närmare 27.000 barn skräp och gjorde fint i Göteborg. Samverkansgruppen ”Trygg, vacker stad” förser alla skolor som deltar med bland annat handskar, säckar och lärarhandledning. Vill du vara med och städa kontakta Åke Lindström på tel 031- 61 23 09.

När söndagsöppnar ÅVC igen?
Återvinningscentralerna, ÅVC, i Högsbo och Sävenäs startar med söndagsöppet från och med den 5 mars. Från och med då och året ut är det öppet på söndagar mellan kl. 10.00-15.00.
Kretsloppskontoret har även utökat öppettiderna på alla fyra återvinningscentralerna. För öppettider se: www.kretslopp.goteborg.se.

Hur många fick miljödiplom?
Under 2005 fick 70 företag ny miljödiplomering av Göteborgs Stad. Tillsammans med dem som omdiplomerades blir det totalt 205 miljödiplom förra året. Det är en liten ökning jämfört med året innan då totalt 199 företag diplomerades. Miljödiplomering enligt Miljöförvaltningens modell är en process för att bygga upp ett så kallat miljöledningssystem, ett systematiskt miljöarbete.

Mer info: www.miljo.goteborg.se