Begreppet ”hållbar utvecklig” är behandlat ur olika aspekter i denna tidning. Och det är också något som allt fler tar på större allvar, vilket vi har många exempel på. Men än finns här mycket kvar att göra.

  För många av oss är det självklart att använda sådant som återvinningsplatser runt om i stan. Förhoppningsvis är heller inte deras containerar fullproppade när man kommer dit. Idag är dessa bara avsedda för tidningar och förpackningar, vilket inte alla vet. Önskvärt vore givetvis att de kunde få ett bredare användningsområde, och ta emot mer gods. Men det är en fråga som både har med finansiering och återvinningsplatsernas utformning att göra; som hur stora ”hål” man kan ha för att stoppa in godset. Man vill självfallet omöjliggöra till exempel att barn kryper in där.
  Hållbar konsumtion är också mycket annat än att låta råvaror bli en del av kretsloppet. Som att undvika onödig bilkörning inne i tätorter. Bilen är ett i många avseenden alldeles förträffligt transportmedel, men i likhet med många andra nyttigheter bör den avnjutas med viss måtta. Här finns i många fall en onödig överkonsumtion, även där det faktiskt finns rimliga, om än inte fullt så bekväma, alternativ. Lättjan är ibland större än insikten om behovet av att begränsa utsläpp av avgaser.
  I vissa avseenden ligger vårt land relativt långt framme jämfört med till exempel andra europeiska länder när det gäller att tänka och agera hållbart och långsiktigt. Inte i alla avseenden, men dock i några. Det har också inneburit att svenska företag utvecklat produkter och tekniska system som bidrar till detta. Genom att svenska kommuner, företag och enskilda konsumenter utnyttjar dessa har man också referensobjekt som kan användas inför kunder från andra länder.
  Inom BRG (Business Region Göteborg) har man tillsammans med några västsvenska företag genomfört en ambitiös satsning för att ge dessa bättre möjligheter att ta sig in på utländska marknader. Företagen har avancerade och konkurrenskraftiga lösningar att erbjuda inom sådant som avfallshantering, transporter och bränsle, men är i en del fall relativt små, och kan ha nytta av stöd vid sina satsningar utomlands.
  Detta har i flera fall medverkat till att västsvenska företag kunnat sälja exempelvis moderna lösningar för avfallshantering i Frankrike. Det är bra för en hållbar utveckling där, och det ger företagen möjlighet att utveckla sina produkter ytterligare – och det skapar jobb på hemmaplan inom den sektor som arbetar för att utveckla hållbar konsumtion.
  I dagens starkt internationaliserade tillvaro blir ett utbyte av modern miljöteknik allt viktigare. Då är det positivt att konstatera att det inom vår region finns både kunskaper och tekniska lösningar som underlättar hållbar konsumtion och modernt kretsloppstänkande.
  Jörgen Linder Kommunfullmäktiges ordförande