Världskongress i design

21-25 september står Göteborg värd för internationella designkonferensen Era05. Temat blir design i vardagslivet med fokus på säkerhet och trygghet. Huvudkonferensen är förlagd till Köpenhamn med inledande konferens i Göteborg. Konferensen vänder sig även till allmänheten.

Film om Göteborg dubbelt internationellt prisad

”Göteborg we love you”, Göteborg & Co:s 13 minuter långa film om turiststaden Göteborg, har på kort tid belönats med två prestigefyllda marknadsföringspriser. Guld i Hamburg och silver i Los Angeles på två stora filmfestivaler. Filmen är producerad av Janolof Fritze och bygger på alla större evenemang och händelser mellan 2001 och 2004.

EU-konferens ska inspirera östeuropa

I november väntas ledande politiker, företagsledare och forskare från hela Europa till Göteborg för EU:s ministerkonferens Towards a Knowledge Society – The Nordic Experience. På agendan står bland annat en diskussion om de nordiska ländernas förmåga att utveckla sin internationella konkurrenskraft i kunskapsekonomin kan inspirera utvecklingsarbetet i EU:s nya medlemsländer.

Göteborg nationellt centrum för design

Business Region Göteborg har fått uppdraget att utveckla en nationell mötesplats för design och marknadskommunikation. Tanken är att design som näringsgren ska stärkas.
Undersökningar visar att företag som arbetar strategiskt med design har en bättre tillväxt än de som gör kortsiktiga designinsatser. Framgångsrik design utgår från människors behov.

Nationellt miljöteknikråd på Chalmers

Göteborg blir platsen för ett nationellt miljöteknikråd, Swentec. Det beslutade regeringen under våren. Förhoppningen är att miljöteknikrådet ska bidra till att stärka svenska miljöföretags affärsmöjligheter och konkurrenskraft. Rådet får ett årligt anslag på tio miljoner kronor och placeras på Chalmers.