På några år har ett före detta flygfält, ett gammalt varvsområde och en betongförort förvandlats till attraktiva bostadsområden. Det har blivit så bra att bostads- och byggföretag i Göteborg vill visa upp dem för alla.
Det är alltså Amhult i Torslanda, Norra Älvstranden och Gårdsten som är huvudattraktionerna på utställningen Bo i Göteborg som öppnar i slutet av augusti.
– Vi tyckte det var dags att lyfta fram arbetet med att förnya och utveckla staden och fastigheterna, säger Bertil Rignäs, VD för Egnahemsbolaget och ordförande i styrgruppen för Bo i Göteborg.
Utställningen är ett brett samarbete mellan företag och organisationer i byggbranschen. Tidigt bestämde man sig för att göra en utställning som utgår från projekt som var igång. Inget hus eller område skulle byggas bara för utställningens skull.
Tre inriktningar
De tre områden som valdes ut står för olika inriktningar – trädgårdsstaden, miljonprogrammets nya ansikte och livet vid kajerna. Det innebär att utställningen och kringarrangemangen handlar om hur det är att bo i Amhult, Gårdsten och på Norra Älvstranden. De arkitektoniska och tekniska lösningarna har också sin plats på Bo i Göteborg, men betoningen ligger på de mänskliga värdena i boendet.
– Det bärande temat är igår, i dag och framtid, men varje område kommer också att ha sitt eget tema som de ordnar olika aktiviteter kring, säger Chatrine Fritzell, projektledare för Bo i Göteborg.

Kurser och konst

Det blir till exempel skulpturvandringar på Norra Älvstranden, debatter om miljonprogrammet i Gårdsten och historiska utgrävningar i Amhult som besökarna kan delta i. Hyresgästerna i Gårdsten berättar själva om förändringsarbetet som många av dem är mycket involverade i. Vid Norra Älvstranden blir närheten till vattnet och ostindiefararen Götheborg ett säkert dragplåster och i Amhult kan trädgårdsentusiasterna njuta av uteplatser designade av kända trädgårdsprofiler. Dessutom finns det givetvis möjlighet att gå in i visningslägenheter och hus i respektive område.
Visa upp en levande miljö
Tanken är alltså att Bo i Göteborg ska visa hur bostadsbolag, byggare och arkitekter samverkar för att möta de behov och önskemål som finns om ett bra boende. Dessutom vill man göra det i en levande miljö som inte kommit till bara för att visas upp på en utställning.
– Det är vad som skiljer oss från tidigare bomässor. Inget av områdena har skapats för att visas upp. Amhult, Gårdsten och Norra Älvstranden hade funnits även utan Bo i Göteborg. Men nu lyfter vi fram dem som exempel på vad som gjort Göteborg till föregångare inom stadsförnyelse och fastighetsutveckling, säger Bertil Rignäs.
Elisabeth Gustafsson