Göteborgs äldsta boplats finns på Trollåsen i Askim. Dit kom en liten grupp människor för att jaga säl en sommardag för cirka 12.000 år sedan. Hur vi kan veta något om det idag är en av många fascinerande historier i ”Fångstfolk och bönder – om forntiden i Göteborg”. Boken, som är den första större sammanfattningen om Göteborgs arkeologi sedan 1923, har skrivits av arkeologer och forskare knutna till Stadsmuseet. www.stadsmuseum.goteborg.se