En (upp)handlingens manNamn: Göran Berger Yrke: Upphandlingsledare Arbetsplats: UpphandlingsbolagetFordon till Östeuropa och ekologisk mjölk till skolbarn kan ha en del gemensamt. Ett strikt regelverk som styr upphandlingen, till exempel. Göran Berger på Upphandlingsbolaget vet – han har arbetat med både och.Sedan ett drygt år tillbaka är det ekologisk mjölk som gäller i Göteborgs skolor, förskolor och på äldreboenden. Innan dess var mindre än 30 procent av den inköpta mjölken ekologisk.– Vi har jobbat med Arla för att ta fram nya storförpackningar för ekomjölken. Vi behöver ju både 10- och 20-litersförpackningar. Nu är över 80 procent av all mjölk som köps in av Göteborgs Stad ekologisk, säger Göran Berger.I höstas var det svårt att få den ekologiska mjölken att räcka till. Ett skäl är att de ”ekologiska” korna mjölkar lite mindre på hösten. – Men nu har Arla lovat att det inte kommer att bli brist på ekologisk mjölk. Räcker inte den svenska så kommer de att leverera från Danmark, säger Göran.Att en så stor inköpare som Göteborgs Stad kan ställa krav på en leverantör är hela grundtanken med Upphandlingsbolaget. Där arbetar ett 25-tal personer med att samordna upphandling av varor och tjänster som kommunen använder sig av. Men det är inte bara priset som är avgörande. Krav på kvalitet och miljö finns också. Hur en upphandling ska gå till och vilka krav som ska ställas styrs av stadens inköpspolicy, Lagen om offentlig upphandling och EU-direktiv.Innan Göran började på Upphandlingsbolaget arbetade han på Volvo och räknade då på anbud för fordon till bland annat Östeuropa. – De affärerna finansierades oftast av utländska storbanker så reglerna kring de upphandlingarna var också strikta, även om det inte fanns några EU-direktiv för den typen av handel.Upphandlingsbolaget har över 1.500 ramavtal som omsluter cirka 2,7 miljarder kronor per år på cirka 190 avtalsområden. Ett av Görans avtalsområden är livsmedel. Det handlar om cirka 310 miljoner kronor per år som dessa avtal omsätter, varav 200 miljoner kronor i Göteborgs Stad. Övriga 110 miljoner kronor omsätts av de åtta grannkommuner som i samverkan omfattas av ramavtalen för livsmedel.De ekologiska livsmedlens andel av den totala mängden ökar sakta men säkert. För fyra-fem år sedan var den bara 0,2 procent, i dag är nio procent av livsmedlen ekologiska. Mjölken är den klart största varan, men ekologiskt odlad potatis kommer också mer och mer liksom kött. – Priserna för de ekologiska varorna är visserligen högre än för de ”vanliga”, men efterfrågan ökar hela tiden i takt med att fler blir mer medvetna om miljöaspekten på mat. Häromdagen fick jag till exempel en fråga om det finns ekologisk glass i bägare, säger Göran.En annan miljöaspekt är transporterna av livsmedel till stadens alla skolor, förskolor och äldreboenden. Det innebär att många bilar levererar livsmedel till varje beställare. Göran utreder möjligheten att varorna som beställs från flera leverantörer i stället körs till en omlastningscentral där de samlastas och körs ut på en bil till beställaren. – Genom att varje bil är bättre fylld, skulle det minska antalet fordon i trafiken. Och färre bilar runt skolor och förskolor skulle dessutom öka säkerheten. ELISABETH GUSTAFSSONHär presenterar vi i varje nummer en av Göteborgs Stads många anställdaSenaste nytt hittar du på www.vartgoteborg.se