Bokvän som satsar på ITNamn: Ingrid Atlestam Yrke: Bibliotekschef Arbetsplats: Kortedala bibliotek och Gamlestadens bibliotekFörr gick man hit för att låna en trave böcker. Idag är det en mångkulturell mötesplats som gör IT tillgänglig för alla.– Bibliotekets viktigaste uppgift är att överbrygga kunskaps- och informationsklyftorna, säger Ingrid Atlestam, bibliotekschef i Kortedala.Ingrid Atlestam minns en debattbok som ingick i kurslitteraturen på biblioteksskolan kring 1970. Den handlade om ADB på bibliotek.– Då trodde man att datorer kanske skulle bli något för framtidens bibliotek, säger hon. Under hennes 35 år i yrket har det hänt en hel del. Digitaliseringen har inte bara gjort de små katalogkorten hopplöst omoderna – katalogen ligger ju online på nätet – utan den har förändrat hela verksamheten. På Kortedala bibliotek satsar man medvetet på informationsteknologin.– IT är en del av allas vardag. Man tror lätt att alla behärskar detta, men IT-kompetensen är ofta ganska låg.Funderar kring bibliotekens rollUnder sin tid i regeringens arbetsgrupp för IT och demokrati fick Ingrid Atlestam anledning att fundera kring bibliotekens roll i IT-samhället. Hon menar att folkbibliotekens uppdrag är att minska gapet mellan dem som hittar rätt i IT-världen och dem som surfar vilse.Särskilt viktigt är det i en stadsdel som Kortedala där många har sitt ursprung i andra länder. På Internet finns mycket information på deras eget språk. Allt fler, från myndigheter till banker, hänvisar också vidare till biblioteket.– Det är hit man vänder sig om man inte vet vart man ska vända sig, säger Ingrid Atlestam.Varje månad har Kortedala bibliotek mellan 10.000 och 12.000 besökare. De flesta lånar inga böcker. Istället använder de biblioteket för att få svar på frågor, studera, läsa tidningar eller använda dator. Trångboddheten har ökat och biblioteket ger studiero.Hittills har 2.000 personer gått bibliotekets IT-kurser gratis. I sin egen takt får deltagarna lära sig använda Internet och ordbehandlingsprogram. Morgonkurserna domineras av äldre, på kvällskurserna har nästan alla ett annat modersmål än svenska.En viktig mötesplatsAtt flera funktioner samsas under samma tak gör biblioteket till en genial idé, tycker Ingrid Atlestam. Här finns något för alla. Majoriteten av befolkningen, mellan 60 och 70 procent, är också biblioteksanvändare.– Det är en kollektiv lösning på enskilda behov. Dessutom är det en viktig mötesplats, den enda som inte är kommersiell eller politisk.På datakursernas kaffepauser uppstår fantastiska samtal helt spontant.– Vi försöker renodla det i Café Ordbron. Varannan torsdag kan man komma hit för att fika och samtala på lätt svenska utifrån ett vardagligt tema.Trots IT och nya funktioner handlar det fortfarande om tryckta böcker. Här finns hyllmeter efter hyllmeter. Och utgivningen av böcker bara fortsätter att öka. Det kommer ut 14.000 nya böcker varje år bara i Sverige.– Vi köper in en bråkdel, ungefär ett par tusen. Till det kommer ytterligare böcker på ett tiotal andra språk, säger Ingrid Atlestam.Själv föredrar hon att lyssna på skönlitteratur. Dels för att hon inte alltid orkar läsa, dels för att en cd-bok ger möjlighet att göra annat samtidigt.– Häromsistens målade jag och Teodor Kallifatides fönster. Det blev jättebra, säger hon.Elisabeth Klingberg