Glöm poströstningen. I år är det främst biblioteken och Nordstan som gäller för alla som vill rösta före den 17 september.
De 47 platserna som förtidsröstningen äger rum på har öppet mer än 4 000 timmar.
– Det är långt fler ställen och timmar än vad Posten tidigare haft i Göteborg, säger Jonas Andrén, ansvarig för förtidsröstningen.

Ungefär en fjärdedel av Göteborgs cirka 350.000 röstberättigade brukar rösta före själva valdagen. Tidigare har de gått till ett postkontor för att rösta, men från och med i år är det alltså slut med det.
Nordstan blir den ojämförligt största stationen där man kan förtidsrösta från och med den 30 augusti. Här är öppet från tidigt på morgonen till sent på kvällen. Ett antal valfunktionärer finns på plats hela tiden.
– Ingen kommer att kunna gå igenom Nordstan utan att märka att de kan rösta där, lovar Jonas Andrén.
Utställningshallen i Stadsbiblioteket vid Götaplatsen blir också en plats som kommer att vara öppen många timmar för förtidsröstning, liksom Blå Stället i Angered och Frölunda Kulturhus. Där och på biblioteken i stadsdelarna är det den ordinarie personalen som också fungerar som valfunktionärer.
Dessutom kan man förtidsrösta på stans två bokbussar som stannar på ett 70-tal ställen varje vecka. På Chalmers, Sahlgrenska och Östra sjukhuset ska det också finnas möjlighet att förtidsrösta.
– Alla platser är märkta på samma sätt, med flaggor och banderoller, så de ska vara lätta att få syn på, säger Jonas Andrén.
Valet 2006 är det första där kommunerna fått ansvar för den förtida röstningen. Hittills har Posten skött den, men eftersom postkontoren i princip försvunnit ändrades vallagen och ansvaret fördes över till kommunerna. Staten ersätter kommunerna för kostnaderna och Göteborg har fått drygt 5,1 miljoner för att kunna arrangera den förtida röstningen.
– För oss innebär det mycket mer jobb än vid tidigare val. Förutom att sköta själva röstningen måste vi till exempel hämta rösterna i lokalerna varje dag och köra dem till posten. Där sorteras och packas kuverten med rösterna för att på valdagen köras ut till respektive distrikt, säger Jonas Andrén och påpekar slutligen:
”Nordstan blir den ojämförligt största stationen där man kan förtidsrösta från och med den 30 augusti”