Elever som är behöriga till gymnasiet, men har låga betyg från grundskolan, erbjuds en särskild preparandutbildning. Den ska göra att de lättare klarar gymnasiet.
Ett hundratal elever med låga betyg, färre än 130 poäng i meritvärde, från grundskolan får från och med i höst extra stöd i gymnasieskolans nya preparandutbildningar. Eleverna har godkänt i kärnämnena men är inte godkända i ett eller flera andra ämnen. Genom individuellt anpassad undervisning ska de så småningom få bättre förutsättningar att klara studierna i en vanlig gymnasieklass.
Det är Burgården, Lindholmen, Bräcke och Munkebäck som erbjuder extra stöd. Bräcke, Lindholmen och Munkebäck har var sin preparandgrupp i programmen transport, industri och media. Burgården erbjuder preparandutbildningar inom programmen barn och fritid, hotell och restaurang samt samhälls- och naturvetenskap – totalt tre grupper.
Den här terminen är preparandutbildningarna försöksverksamhet. Från och med nästa år blir verksamheten permanent.