Professionella kulturarbetare med intressanta konstnärliga idéer och en realistisk budget. De har chansen att få del av de kulturstöd som kulturnämnden i Göteborg fördelar. Under 2006 har 41,6 miljoner kronor fördelats.
Kulturnämnden får årligen mängder med ansökningar från kulturarbetare om verksamhetsstöd, projektstöd, ateljéstöd och stipendier. Lägger man ihop alla ansökningarna överstiger den summan betydligt vad som finns att fördela.
– Vi har till exempel en miljon kronor till stipendier. De brukar fördelas på mellan 30 och 40 personer, men vi får cirka 400 ansökningar, säger Kristina Frizell, utredningsledare på kulturförvaltningen.
Stipendierna söks av enskilda konstutövare, men för att söka övriga stöd måste ansökan komma från en juridisk person, ofta en förening.
Många söker projektstöd
Projektstödet har också många sökande. Första halvåret 2006 delades 1,2 miljoner kronor ut. Hade alla fått vad de sökte hade den summan slutat på 9,6 miljoner.
Största andelen av kulturstödet är det årliga verksamhetsstödet som går till etablerade grupper och organisationer. Totalt uppgick ansökningarna till mer än 48 miljoner kronor, varav 13 miljoner fördelades till 38 fria grupper. Drygt 21,5 miljoner gick till åtta organisationer med så kallat specialdestinerat stöd, vilket är öronmärkta pengar som kommunstyrelsen inrättat. Göteborgsmusiken, Maritiman, Angereds Teater och Göteborg Film Festival är några av verksamheterna som får sådant stöd. Kulturnämnden beslutar om all fördelning av projekt- och verksamhetsstöd samt stipendier.
Alla ansökningar behandlas av någon av kulturförvaltningens fyra handläggare, som har ett strikt regelverk att hålla sig till vid bedömningen av ansökningarna. En av dem är Kerstin Holmqvist, som arbetat länge med att granska ansökningar och ge förslag på hur stödet ska fördelas.
– Det gäller att ha god kännedom om kulturlivet, vara ute mycket och se förställningar och utställningar, säger Kerstin.
Ansökningarna behöver ofta kompletteras och kontakterna med de sökande är många.
– De söker på sina konstnärliga idéer och vi måste försöka bedöma hur övertygande det verkar, att idéerna är genomförbara och att de har en realistisk budget, säger Kerstin.
Hård konkurrens
Men även om man uppfyller alla krav är det inte säkert att det blir några pengar. Många får negativa besked och blir förstås besvikna.
Konkurrensen om kulturstödet är alltså hård. Exempelvis beviljas projektstöd till cirka 30 procent av de sökande – och de får kanske inte hela den summa de sökt.
Kultur för barn och ungdomar är prioriterad, men det är fortfarande den konstnärliga ambitionen som står i fokus. Vill en grupp till exempel göra en teaterpjäs om mobbing att spela i skolorna bedöms den i första hand utifrån sin konstnärliga nivå, inte det behjärtansvärda sociala budskapet.
I mitten av december tar kulturnämnden beslut om budget för 2007. I förslaget finns bland annat ett nytt projektstöd på en miljon kronor som i andra kommuner brukar kallas ”en snabb slant”. Syftet är att ”främja det fria kulturlivet skapat av och för unga”.
– Ungdomarna har många goda idéer, men tröttnar fort om de inte får loss pengar att genomföra dem. Tanken är att det ska gå snabbt mellan ansökan och beslut, säger Kristina Frizell.
Elisabeth Gustafsson