I köksskåp, på hyllor och i byrålådor finns de, prylarna som vi hyser lite extra mycket känslor för. Kanske för att de är förknippade med något särskilt minne eller för att de bara är praktiska eller vackra att se på. Eller både och.
Fram till den 25 februari visas på Röhsska museet en mängd föremål som just betyder något särskilt för ägarna. Det är första gången som museet bjuder in göteborgarna till att ställa ut egna föremål.
På utställningen finns både prydnader och bruksföremål som lämnats in under november månad. Det är allt från köksredskap till textilier som göteborgare tycker har bra design. Vad som är god design är alltså den här gången en fråga för var och en, inte experterna på museet. Ägarna har också fått motivera varför de tycker att just deras föremål har god design.