Med åldern kan gången bli mindre stadig och man kanske behöver stöd av en käpp eller rollator.
Men vart vänder man sig? Och vad kostar det?
Här får du svaren.
– Den som bor hemma och är pigg för övrigt ska i första hand kontakta sin vårdcentral. De kan sedan slussa en vidare till primärvårdens rehabavdelning som gör en bedömning av ens behov och provar ut ett lämpligt hjälpmedel, berättar Anders Alnesten, samordnare på rehabenheten på stadsdelsförvaltningen Centrum.
De vanligaste gånghjälpmedlen är käppar som man håller i handen och kryckkäppar som man stöder på armen samt rollatorer. Det finns även gåbord som man lutar sig mot för dem med mycket stort stödbehov.
– Rollatorerna finns i många olika modeller, med varierande höjd, bredd och utrustning och olika hjul. Vilken sort man ska ha beror helt på vad man har för behov och var man ska använda den. Ett gånghjälpmedel ska alltid vara individuellt utprovat. Man ska alltså inte låna sin kompis eller grannes rollator utan få hjälp av en sjukgymnast eller arbetsterapeut att hitta en som passar, inskärper Anders Alnesten.
Gånghjälpmedlen är kostnadsfria men man har dem bara till låns och de ska återlämnas när man inte längre behöver dem.
För den som hellre vill köpa en egen käpp finns det privata specialiserade rehabbutiker, både i Göteborg och på nätet. De säljer olika typer av hjälpmedel – inklusive promenadkäppar i mer eleganta modeller.
Men, som Anders Alnesten påpekar, om man själv tycker att man behöver gångstöd så har man i allmänhet också rätt till utprovning av kostnadsfria hjälpmedel.
– Har man ett behov så får man också hjälp.
ULF BENKEL