Tänk igenom hur du skulle agera vid ett längre strömavbrott eller annan kris, så att du har en mental beredskap och en egen handlingsplan.

  Försök ha mat för åtminstone en veckas behov hemma, främst matvaror som klarar rumstemperatur, som konserver, pasta, mjöl och gryn. Glöm inte kontrollera så att maten inte blivit för gammal.
  Se till att du har en batteridriven radio – och extra batterier. Sveriges Radio P4 kommer att vara en viktig informationskälla, så ha radion inställd på den kanalen, eller lär dig frekvensen. För Göteborg är den: 101.9 MHz.
  Ha gärna reservutrustning för belysning och matlagning hemma, exempelvis en batteri- eller fotogenlampa och ett campingkök. Samt givetvis även bränsle och tändstickor.
  Se till att ha vattendunkar hemma, om det blir avbrott i vattenförsörjningen och man måste ta sig till ett tappställe för att hämta dricksvatten.
  Hygienartiklar som inte kräver vatten, som våtservetter, kan också behövas om vattenförsörjningen drabbats.
  Se till att du kan hålla dig varm. Ha filtar och varma kläder hemma.
  Läs mer i den broschyr från Krisberedskapsmyndigheten som följer med detta nummer av Vårt Göteborg, samt på: www.krisberedskapsmyndigheten.se