Nu får dina räkningar från Göteborgs Stad nytt utseende. Det nya fakturasystem som sjösätts i höst blir också mer jämlikt för göteborgarna och effektivare för kommunen.
Varje år får göteborgarna 850 000 räkningar med Göteborgs Stad som avsändare. Det handlar om avgifter för tjänster som barnomsorg, äldrevård och sophämtning – till en sammanlagd summa av fyra miljarder kronor.
Olikheter även inom stadsdelarna
Hittills har varje förvaltning och stadsdelsnämnd haft sina egna fakturarutiner. Men att hanteringen sker på 40 olika ställen innebär olikheter mellan stadsdelarna, men också inom varje stadsdel.
– Kravrutinerna ser olika ut, vilket betyder att invånarna i Göteborg inte behandlas lika. En del som är sena med räkningarna får varken betala förseningsavgift eller räntekostnader. På en annan enhet går fakturan till inkasso direkt, säger Lars Runesson, systemchef på Gemensam Administrativ Service, GAS.
Nu ska all fakturering samordnas. Med början i höst betalas alla räkningar till samma plusgirokonto (det som tidigare var postgiro). Oavsett om det handlar om avgiften för vattnet, barnomsorgen, hemtjänsten, boendeparkeringen eller tomträtten. Övergången sker successivt och i juni 2006 ska alla förvaltningar vara anslutna.
Avtalen är desamma
Att fakturan har nytt utseende och nytt kontonummer blir den största skillnaden för de flesta göteborgare. Avtal och kundrelationer är precis som förut.
– Har man frågor om betalningen kontaktar man som vanligt sin handläggare på förvaltningen, säger Lars Runesson.
Elisabeth Klingberg