Respektera de avstängningar som finns för din egen säkerhets skull! Och parkera gärna cykeln någon annanstans, på Drottningtorget till exempel. Det uppmanar trafikkontoret alla gång- och cykeltrafikanter som måste passera Brunnsparken i sommar.
Från den 12 juni ända fram till slutet av september är Brunnsparken en stor byggarbetsplats. Spår och växlar byts ut på Södra, Östra och Norra Hamngatan. Dessutom görs flera stenläggnings- och ledningsarbeten.
– Detta är en fortsättning på de arbeten vi gjorde i Brunnsparken för fem år sedan, berättar projektledare Lena Törnros på trafikkontoret.
Fontänbron kommer att vara helt avstängd för all trafik. Alla spårvagnar leds om via Östra Hamngatan. Samtidigt som de stora spårarbetena byggs också hållplatserna om för att anpassas till låggolvsfordon.
Carin Smederöd Tel 031 – 61 10 14, redaktionen@vartgoteborg.se

Mer info på: www.vasttrafik.se eller www.trafikkontoret.goteborg.se