Göteborgarna är mer nöjda med sin stadsmiljö idag än för två år sedan visar den stora medborgarenkäten.

  Styrsöborna är mest nöjda, medan folk i Bergsjön är minst nöjda med sin stadsdel.
  Det här var tredje gången som medborgarenkäten skickades ut. Vid den förra undersökningen, år 2004, blev totalbetyget för hela Göteborgs miljö 57 på en 100-gradig skala. Nu blev betyget 64. Den största ökningen (+ 11) uppvisar invånarna i Centrum, som ligger i topp på 68.
  En analysgrupp med representanter för de kommunala förvaltningar som ställt frågorna, tror att det finns många olika skäl till att göteborgarna blivit mer nöjda med staden.
  – Göteborg är en dynamisk tillväxtregion med framtidstro. Ekonomin går bra, det byggs fler bostäder, staden är inne i en positiv spiral, säger Johan Müllerström, som ansvarat för enkäten.
  – Dessutom tror vi att lyckade events, som EM i friidrott och Volvo Ocean Race, betyder en hel del.
  På frågorna om hur man värderar närmiljön i den egna stadsdelen får nio stadsdelar sämre betyg än förra gången. Tre av dem – Bergsjön, Högsbo och Frölunda – har tappat hela fyra betygssteg.
  Mest nöjda med sin stadsdel är man – liksom tidigare år – på Styrsö, där närmiljön som helhet får 85 medan Bergsjöborna bara ger sin stadsdel betyget 49. För fem av de tio faktorerna uppvisar Styrsö högst betyg, medan Lärjedalen hamnar lägst på fem faktorer.
  Ett genomgående och tydligt tecken är sambandet mellan nöjdhet och inkomst: Ju högre medelinkomst en stadsdel har, desto mer nöjda är folk där.
  Mats Fahlgren