Ungdomar med svåra rörelsehinder och som är i behov av habilitering har rätt till anpassad gymnasieutbildning inom riksgymnasieverksamheten. Angeredsgymnasiet är en av fyra gymnasieskolor i landet med anpassad utbildning. Hit kan elever från hela Sverige söka.