Sedan våren 2005 träffas en grupp gymnasie- och högstadieungdomar från Biskopsgården, Torslanda och Centrum i ett integrationsprojekt som går ut på att motverka etniska fördomar.
Under sportlovet besökte elva av dem Nordirland för att lära av integrationsarbetet mellan katoliker och protestanter.
– Ska man bryta fördomar räcker det inte att träffas, man måste lyfta upp likheter och olikheter till ytan och jobba med olikheterna, säger projektledare Claës W Uggla som arbetar i Biskopsgården.
Låna en bonde eller varför inte en muslim?
Med ett Levande Bibliotek får elever på grundskolan och gymnasiet möjlighet att låna en person som representerar vanliga fördomar om människor, kulturer och företeelser. Under en halvtimmas möte och samtal har eleven chansen att få svar på sina frågor och funderingar – och kanske slå hål på en och annan fördom.
Göteborgs skolor kan med hjälp av enheten Upplevelsebaserat Lärande inom Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) hitta ”levande böcker” och skapa sitt eget Levande Bibliotek.
– Det är en arbetsmetod som synliggör och slår hål på fördomar. Den prövades första gången på Roskildefestivalen och fanns sedan med i olika festivalsammanhang, säger Carl Heath på GR.
Europarådets ungdomssekretariat tog tag i idén och sammanställde ett handledningsmaterial som översatts till svenska av Nordiska Ministerrådet.
Mer information om Levande Bibliotek finns på www.grul.se. Klicka på ”Tjänster” och sedan på ”Studiedagar”.