Behåll orken!
Ålderns höst, de sista ljuva åren, den tredje åldern. Vad man än väljer att kalla den eller hur man än väljer att se det, så är det oss alla väl unt att efter arbetslivets slut få njuta av tillvaron utan stress, morgonrusning och utvecklingssamtal.
Vi har pratat med ett antal personer om hur åldrandet påverkar oss och vad man kan göra för att behålla orken.

Det äldre Göteborg
72.000 göteborgare är 65 år eller äldre.
Det motsvarar cirka 15 procent av Göteborgs befolkning.
93 procent, cirka 67.000, av ålderspensionärerna bor i kvar hemma.
Drygt 7.800 har hemtjänst. Mer än hälften av dessa har hjälp mindre än 10 timmar i månaden.
Omkring 4.700 personer har plats i äldreboende.
Majoriteten av dessa, 3 800 personer, är över 80 år.
Fram till 2011 beräknas antalet ålderspensionärer ha ökat till nästan 76.000. Det är de yngre pensionärerna, 65–74 år, som blir fler de närmaste åren. Den äldre åldersgruppen kommer att minska.
Antalet anställda i äldreomsorgen i Göteborgs Stad är nästan 7.000.