Göteborgs Stad har ansvar för att det byggs bostäder, att de byggs på lämpliga platser och med en viss kvalitet. Dessutom ansvarar kommunen för att personer, som av olika skäl inte själva kan ordna sitt boende, har tak över huvudet.
Sedan slutet av 1980-talet har byggandet av bostäder i Göteborg gått på lågvarv, men de senaste åren har det tagit fart igen. Nya bostadsområden växer upp och gamla stöps om. Den som inte varit vid Torslanda gamla flygfält, på Norra Älvstranden eller i Gårdsten på några år känner knappt igen sig. Just dessa områden är arenor när den nationella utställningen Bo i Göteborg öppnar den 25 augusti. Då finns det chans att ta del av den förnyelse som skett i delar av staden. En förnyelse som inte bara handlar om byggnader utan minst lika mycket om de mänskliga värdena i boendet.