När det värsta inträffar, när strömmen går, vattnet stiger och krisen är ett faktum, då måste alla vara så föreberedda det går. Det är då man ska ta fram tändstickor, fotogenlampor och kolla om grannarna klarar sig. Sedan gäller det att ha extrabatterier till radion för att få aktuell information.

    I det här numret av Vårt Göteborg finns en viktig broschyr som handlar om vad som händer när en kris inträffat och vad du kan göra för att vara förberedd om det blir en krissituation.
    På följande sidor kan du också läsa om det lokala arbetet och hur Göteborgs Stad arbetar förebyggande för att undvika katastrofer.
    Tidningsrubrikerna i början av det här året visar att hur välordnat samhället än är drabbas
    vi ändå hårt när vädret blir extremt. Broschyren som bifogats tidningen är bra att läsa och spara. Att vara både mentalt och praktiskt förberedd på kris ökar chanserna att klara sig bra.