Nu kan du se hur mycket just du påverkar miljön.

  Miljöförvaltningens webbtest ”Växthusgasprofilen” berättar hur stora koldioxid-utsläpp ens sätt att leva resulterar i – och tipsar om hur siffran går att sänka.
  Vi lät tre kända göteborgare testa.
  Frågorna i testet handlar bland annat om boende, konsumtion, källsortering och resor. Det tar fem-tio minuter att göra och ingen information om dig eller dina resultat registreras eller lagras.
  Efter avslutat test får du direkt veta hur stort ditt koldioxid-utsläpp är, räknat i kilo per år. Du ser också hur resultatet fördelar sig på mat, boende och hushåll och arbets-, tjänste- och fritidsresor.
  Ditt resultat jämförs även med följande siffror:
  Medelgöteborgaren: 6.900 kilo koldioxid per år.
  Hållbar nivå på lång sikt: 2.500 kilo koldioxid per år.
  Nationellt mål till år 2050: 4.500 kilo koldioxid per år.
  Du kan också se vad som händer om du förändrar dina vanor, och får tips om hur du kan minska dina utsläppssiffror, genom att till exempel välja ”Bra miljöval”-el, köpa Kravmärkta livsmedel, välja kranvatten i stället för vatten på Petflaska, köpa svenska äpplen, återvinna fler förpackningar med mera.
  ULF BENKEL

  Testet finns på Miljöförvaltningens webbsida: www.miljo.goteborg.se
  Klicka på ”Ta fram din personliga växthusgasprofil – testa dig här”.
  Andra miljöwebbtest:
  ”Jag gör skillnad”: www.sparvagen.goteborg.se
  ”Ecological footprint quiz”: www.earthday.net/footprint