Trygghet i skolan är viktigt slog eleverna på Nya Påvelundsskolan fast och startade det första trygghetsrådet på en skola i Göteborg tillsammans med föräldrar, kultur och fritid och skolans ledning. Det inspirerade Fiskebäcksskolan som nu håller på att starta ett eget råd.
– Vi får ta ansvar och man lyssnar på oss, säger Anja Olin, elev på Nya Påvelundsskolan.
Idén föddes ur en ungdomssatsning – ett projekt som kallades Imagine med syfte att bland annat ta reda på hur ungdomarna tänkte sig sin stadsdel Älvsborg i framtiden. En satsning där inte minst skoleleverna deltog aktivt och var med och ledde arbetet.
– Här framkom att trygghet var något som berörde många och som kändes viktigt, berättar Lars-Göran Johansson, förälder, ordförande och eldsjäl i trygghetsrådet på Nya Påvelundsskolan.
Främlingsfientlighet
När Vårt Göteborg besöker skolan har rådet möte och med på dagordningen finns bland annat frågan om främlingsfientlighet. Man diskuterar visioner och mål och hur man konkret kan jobba med någon aktivitet kring temat. En annan fråga som tas upp är hur man bäst gör för att öka tryggheten och gemenskapen för eleverna när de börjar i 7:an.
Dessutom, berättar Bengt Arne Reinholdson, ordförande i stadsdelsnämnden, som är med på mötet, att nämnden just beslutat ge 15.000 kronor vardera till trygghetsråden på Nya Påvelundsskolan och Fiskebäckskolan.
– Jag tror att det är viktigt att inte minst ungdomarna ser att de får gehör för sitt arbete och att också nämndpolitikerna tror på dem och på skolans trygghetsarbete. Jag ser gärna att alla skolor i vår stadsdel startar trygghetsråd, säger Bengt Arne Reinholdson.
Samarbetet fungerar
Båda rektorerna, Anders Andersson och Anders Wallin, på Nya Påvelundsskolan är engagerade i trygghetsarbetet och menar att det är en bra satsning:
– Här är alla med och samarbetar kring väsentliga frågor och det händer faktiskt saker kring de frågor som tas upp också, säger Anders Andersson.
Och där får han medhåll av Anja Olin och Petra Pedersen som båda är elever på Nya Påvelundsskolan.
– Jag kan säga att man i början nästan blev förvånad över att de vuxna faktiskt lyssnar och att vi tar tag i olika frågor. Det är jätteviktigt att känna trygghet också i skolan, säger Anja.
Exempel på andra frågor som rådet på Nya Påvelundsskolan haft uppe är mobbing, vuxenvandring på kvällarna och den allmänna trivseln på skolan. När det gäller främlingsfientlighet handlar det inte bara var man kommer ifrån, det kan vara att man tillhör olika musikstilar eller att någon eller några ”avviker” på något annat sätt.
– Vi har inte så många som kommer från andra länder i vår skola, men det finns olikheter på många sätt och vi vill att alla ska få plats och kunna trivas och vara trygga i vår skola, säger Petra.
Sonny Mattisson
Tips: Vill du veta mer om trygghetsråden på skolan och hur man kan göra för att starta och driva ett så kan du kontakta ordföranden i rådet på Nya Påvelundsskolan, Lars-Göran Johansson via: lars-goran@affarsstodet.se