Med ungdomsfullmäktige får de unga en röst i det politiska rummet. Nu har de äntligen haft sitt första möte, efter två år av förberedelser.
– Det gick över förväntan och nu har vi äntligen ett forum där vi kan samla alla ungdomar i stan, säger nyvalda ordföranden Katarina Wildfang.
Nöjd är även Eva Looström, projektledare för ungdomsfullmäktige.
– Det känns bara jättebra, men jag var alldeles utmattad efteråt, säger hon.
Reaktionerna på det första mötet har mest varit positiva. De negativa har handlat om att mötet var långt och att alla inte förstod alla mötestekniska termer. Både Katarina Wildfang och Eva Looström är överens om att formerna bör bli lite lösare i framtiden. Samtidigt som mötestekniken finns där för att mötena ska bli effektiva.
Göteborgs allra första ungdomsfullmäktige utsåg tolv arbetsgrupper inom lika många områden. De ska nu jobba under sommaren med att kartlägga behov och komma med konkreta förslag till nästa möte som är den 21 september.

Vill visa laglig graffiti

Susanna Silversol från Linnéstaden är kontaktperson för Kultur/Graffiti. Hon har redan konkreta idéer.
– Jag tycker det borde finnas stora betongplakat för graffitti. De som vill visa sina målningar har ingenstans att göra det lagligt nu, säger hon och lägger till att en hel ungdomspark inte vore helt fel.
Många av de ungdomar som nu tagit plats i fullmäktige har haft åsikter förut och letat möjligheter att påverka. Så även Susanna.
– Jag och min kompis Inka har alltid pratat rätt mycket om vad vi vill ändra. Så kom det upp affischer om ungdomsfullmäktige och vi anmälde oss.
För arbetsgruppen Utåtriktat arbete/drogförebyggande/ungdomsmottagning är Hussein Kazem från Kortedala kontaktperson. Han är politiskt intresserad och gillar att möta människor.
– Alla gnäller, men ingen gör något. Nu har vi chansen och det känns bra att säga vad man tycker, säger han.
Han vill ha fler fritidsgårdar för att ungdomarna ska slippa ”luffa” omkring.
– Har man någonstans att vara minskar risken att man hamnar i kriminalitet.
Diskussionen om hur och vad ungdomsfullmäktige egentligen kan påverka har varit en brännande fråga.
– Förhoppningsvis kan vi påverka, annars är det bara ett sätt för politikerna att sova gott om natten, säger Oscar Gelada.
Katarina Wildfang är medveten om att deras formella befogenheter är begränsade, men tycker att det kompromissförslag som nu gäller ändå är bra.
– Vi ska vara rådgivande i vissa frågor till kommunfullmäktige, och vara opinionsbildare. Vissa frågor kommer också att komma på remiss till oss. Dessutom har vi egna pengar, ungefär 300 000 kronor, som vi kan starta projekt för, berättar Katarina Wildfang.

Ingen fomell makt

Eftersom de inte är fyllda 18 år, kan de inte få någon formell makt.
– Det är i första hand rådgivande och det bygger på dialog mellan vuxenvärlden och ungdomarnas värld, säger Eva Looström.
Redan i höst, under vecka 45, är det dags för nytt val till ungdomsfullmäktige. Då hoppas Katarina på högre valdetagande än i höstas. I Biskopsgården och Bergsjön röstade så få att de inte ens har kunnat fylla sina mandat.
Själva röstningen gjordes via skolornas datanät Kunskapsnätet.
– Det var ett feltänk. Kunskapsnätet används inte på många ställen och när man skulle rösta var det tekniska problem, säger Katarina Wildfang.
Trots det kommer valet i höst att ske på samma sätt, berättar Eva Looström.
– Det är det nätverk vi har. Det är ett bekymmer, men i höst kan vi kanske lösa det bättre.
Politikerna har hittills mest varit positiva till att ge ungdomar ett forum.
– Ungdomarna måste få känna att det äntligen är någon som tar dem på största allvar. Det är viktigt att vuxenvärlden inte ställer massa krav, säger hon.
Katarina Wildfang känner att hon har fått ett företroende, inte bara från hennes stadsdel som ledamot, utan också från de vuxna.
– Jag är övertygad om att vi klarar av förtroendet och gör något bra av det, säger hon.
Niklas Aronsson

Kontakta sekretariatet för ungdomsfullmäktige via telefon: 031 – 61 11 99, e-post: ungdomsfullmaktige@stadshuset.goteborg.se, www.goteborg.se/ungdomsfullmaktige