Göteborgs ungdomsfullmäktige (UF) fyller två år i maj. Och redan innan UF har krupit ur spädbarnsåren har man faktiskt påverkat Västtrafik att sätta lägre taxor för ungdomar på bussar och spårvagnar.

  – Jag är jättenöjd, det känns som att vi fått ett uppsving under året, vi har synts mer i media och folk känner till oss mer nu, säger 17-årige Bülent Maksimov från Backa, som var ordförande i UF från februari till december 2006.
  Han fortsätter som vanlig ledamot i det nya UF, som valdes i höstas och som tillträdde vid årsskiftet. Och nu sitter de 81 ledamöterna med ett starkare mandat, eftersom valdeltagandet till UF har ökat. Vid valet i höstas deltog 25,4 procent av de röstberättigade ungdomarna i Göteborg, en ökning med nästan fem procentenheter sedan förra valet.
  – Det tycker jag är en bra siffra. De som röstar vet ju att vi inte har beslutandemakt, utan ”bara” makt att påverka. Ändå deltar de i valet, säger Bülent Maksimov.
  – Ett högt valdeltagande är viktigt, då har vi lättare att påverka politiker och andra. Om valdeltagandet är för lågt, kommer vi inte att lyckas med nånting. Och jag är övertygad om att den siffran kommer att stiga varje år.
  Har påverkat Västtrafiks taxor
  Ungdomsfullmäktige har alltså redan påverkat Västtrafiks buss- och spårvagnstaxor. I de nya taxor som började gälla 8 januari får ungdomar under 26 år 25 procents ”rabatt” på laddningar på korten i och runt Göteborg.
  – Västtrafiks ordförande Leif Blomqvist har sagt att de tog stort intryck av dialogen med UF om nolltaxa och att det påverkade dem när de tog beslut om nya taxor, säger Eva Looström, planeringsledare för Ungdomsfullmäktige.
  UF lyckades inte få en utredning om nolltaxa, men till slut fick man en gratisdag för ungdomar på bussar och spårvagnar, vilket UF betalade för. Under året har UF också jobbat mot mobbning och bötning, har haft en videokonferens om freds- och demokratifrågor med ungdomar i Colombia och inlett samarbete med ett ungdomsråd i Finland. Och tagit fram förslag till anslagstavlor som kan sättas upp ute på stan.
  Men på en punkt är Eva Looström besviken. För UF:s förslag om ett graffitti-plank vid Operan har det blivit tvärstopp.
  – Vi fick besked från en oenig trafiknämnd att de inte ville föra en dialog om saken. Det är faktiskt första gången vi fått ett konkret nej till dialog, säger Eva Looström.
  Skälet är att trafiknämnden säger sig vara orolig för ”spridningseffekter”, att det skulle bli mer graffitti och klotter runt omkring en tillåten plats.
  – Vi tycker det är tråkigt. I alla andra frågor har vi fått igång dialog om möjligheter till inflytande. UF kan inte ta en massa beslut om att ”riva upp hela världen”, däremot träffas och prata, det är det som är tanken…
  Kritiska röster
  Men det finns kritiska röster till hur UF utvecklats. Gustav Gabinus, en av ungdomarna som drev frågan om nolltaxa hårt, skrev i en insändare i Göteborgs-Posten om ”krossade drömmar” och att UF bara fungerar som ”ett spel för galleriet”.
  – Jag tycker han är ute och cyklar helt, säger Bülent Maksimov.
  – Jag och många andra har fortfarande starka drömmar om UF. Men vi har lärt oss att det inte går att förändra allt på en månad, liksom. Man måste vara tålmodig. Och vi har inte övergett frågan om nolltaxa.
  Mats Fahlgren

  Läs mer www.goteborg.se/ungdomsfullmaktige

  UF vill starta debatt med hjälp av stjärnkock
  Den 25 april bjuder en av Göteborgs stjärnkockar, Stefan Karlsson, skolungdomarna i stan på apelsinstekt kyckling. Det är Ungdomsfullmäktige som valt att lägga en del av sina pengar på skolmaten med förhoppningen att en diskussion ska starta om kvaliteten på bambamaten.