Göteborgs valnämnd är lokal valmyndighet och ska se till att de allmänna valen i staden genomförs på ett säkert och tillförlitligt sätt. På valkansliet har fyra till fem personer arbetat på heltid med att ordna med vallokaler, rekrytera valförrättare, utbilda och svara på frågor.
När valdagen närmar sig är de betydligt fler som är involverade och på själva valdagen är mer än 2.000 personer fullt sysselsatta. I varje vallokal, det finns 279 stycken, är sju personer röstmottagare och där är alltid fyra personer på plats, från klockan åtta på morgonen till åtta på kvällen.
Men de går inte hem när vallokalen stänger, för då börjar rösträkningen. Först räknas rösterna i riksdagsvalet, sedan till kommunfullmäktige och sist regionvalet. Framåt 23-tiden på kvällen brukar de flesta vara klara och resultat och röster levereras in till särskilda mottagningsställen. Där finns representanter för valnämnden och Länsstyrelsen som ska se till att allt är rätt förpackat och att protokollen från vallokalerna är rätt ifyllda. Vid 3-tiden på natten brukar det vara klart.
Därefter lämnas alla röster och protokoll till Länsstyrelsen där rösterna kontrollräknas. Onsdagen efter valdagen räknas de sista förtidsrösterna och valresultatet kan fastställas. Då är också valnämndens uppdrag slutfört. För den här gången.

Här hittar du mer intressant information
Valnämnden: www.goteborg.se, klicka på politik
Valmyndigheten: www.val.se
Svenska Valforskningsprogrammet: www.valforskning.pol.gu.se
Ungdomsfullmäktige: www.goteborg.se/ungdomsfullmaktige