Internationella Vetenskapsfestivalen har sedan starten satsat på ett brett skolprogram. Ett uppskattat inslag som ger lärarna möjlighet att ta med eleverna ut ur klassrummet.
Till årets festival är hela 1.200 klasser anmälda – de flesta från Göteborg.
Måndag förmiddag på Buråsskolan. Klass 7E har just dragit igång veckans första biologilektion. Temat är hållbar utveckling och tillsammans med läraren Ingela Bursjöö har eleverna byggt ett slutet ekosystem i en glasburk.
Alla tittar nyfiket för att se om något nytt liv tillkommit i burken sedan sist.
– Skott, det finns nya skott, säger en elev och Ingela nickar instämmande.
Som vanligt bedrivs större delen av undervisningen i klassrummet. Men Ingela Bursjöö förlägger gärna några undervisningstimmar utanför skolans väggar. Vetenskapsfestivalen är ett bra tillfälle och 7E är bokade på två aktiviteter. Både elever och lärare ser fram emot besöken.
– Det är viktigt att lämna skolan då och då. Det är i vardagen utanför som eleverna har sina förkunskaper. De har mycket lättare att komma ihåg vad de gjort på en aktivitet utanför skolan, även om vi skulle göra exakt samma sak i klassrummet, säger Ingela Bursjöö.
Carl von Linné – den röda tråden
För att få ut mesta möjliga av festivalbesöket är dock förberedelser och efterarbete a och o.
– Så fort programmet kommer lägger jag in det i planeringen. Det gäller att hitta en röd tråd, så att besöket inte blir hängande i luften. Festivalen är inte bara en happening, utan en del av undervisningen, säger hon.
Den röda tråden i år heter Carl von Linné och hänger ihop med festivalens huvudtema, ”Passion, pistill och personlighet”.
Vetenskapsfestivalens projektledare Annika Lotzman Dahl berättar mer:
– Att Linné fyller 300 år kan inte gå oss obemärkt förbi. Vi tittar på hans liv och gärning, fördjupar oss i ämnen som sexologi, genetik och evolution, säger hon.
Grundskolan har ett 70-tal olika aktiviteter att välja på. Särskilt populär är Experimentverkstaden som snabbt blir fullbokad.
Betydelse för framtida studieval
Ett viktigt syfte med det fullspäckade skolprogrammet är att sporra unga att studera vidare. Från början handlade det främst om att väcka intresse för naturvetenskap och teknik – något som ofta sägs vara en bristvara. I dag täcker festivalen flera forskningsområden.
Ann-Marie Pendrill, professor i atomfysik, har engagerat sig i vetenskapsfestivalen ända sedan starten 1997. Hon tror att den kan ha viss betydelse för elevernas framtida studie- och yrkesval. För många är det ett första möte med universitetsvärlden.
– Bara att få komma till universitetsområdet spelar stor roll för flera av dem. De ser att det är vanliga människor som jobbar där också, säger hon.
Camilla Adolfsson