… det i Göteborg finns mer än dubbelt så många bilar som barn under 15 år.
… varje år slänger göteborgarna 1.500 ton skräp rakt ner på marken. Det kostar 72 miljoner att städa upp det allra värsta på stadens gator, torg och parker.
… Göteborgs Spårvägar kör lite mer än två varv runt jorden under en dag. Enbart under ett dygn kör Göteborgs bussar och spårvagnar över 90.000 km, varje dag, året om.
… Göteborgs spårvagnar återanvänder el. När spårvagnarna av modell M31 och M32 bromsar in så matas el tillbaka in i ledningen igen. Den återanvändbara elen används i sin tur till att sätta fart på stadens andra spårvagnar.
… urinliknande ämnen används för att minska kväveoxidutsläppen från många av stadens bussar. En vätska som kallas för AdBlue tillsätts i avgaserna precis innan de skall gå igenom katalysatorn. Här omvandlas nu kväveoxiden till ofarlig kvävgas och vattenånga. Just sådana ämnen som redan finns i naturen.
… nästan 40 procent av Göteborgs bussar körs på grön gas. Dessutom har alla gasbussar katalysator installerade som reducerar kväveoxidutsläppen. För luften innebär detta att utsläppen av avgaser sänks ytterligare.