Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Nya gatunamn

[Publicerad 2002-08-21]

Per Nyströms trappa

Per Nyström var född i november 1903 och hans far var lärare i Västerlanda. Efter studenten på Latinläroverket började han sina studier vid Göteborgs högskola men fortsatte i Lund och blev historiker. Han kunde lika väl ha lyckats i en akademisk karriär som han gjorde i den politiska. Per blev tidigt socialist och lockades mitt i den akademiska karriären till Stockholm och blev statssekreterare i socialdepartementet. 1950 utsågs han till landshövding i Göteborgs- och Bohus län.

Per Nyström förblev den historiska forskningen trogen och disputerade 1955 i ämnet ”Stadsindustriens arbetare före 1800-talet”. En anmärkningsvärd prestation för en driftig och mångsidig hövding i länet. Hans insatser blev av bestående värde in i vår tid, Tjörnbroarna är ett av bevisen för det. Allmänt aktad och uppskattad av hög som låg var han även en strålande stilist och flitig producent av böcker, skrifter och artiklar i bland annat politiska, historiska och kulturhistoriska ämnen.

Han älskade och värnade sin hembygd, också byggnaden där han hade sitt hem i nära 30 år fick del av hans omsorger. Tack vare honom återfanns det målade 1600-talstaket i det gamla residenset och Göteborg blev en stadshistorisk attraktion rikare. Trappan som bär hans namn ligger strax bakom Residenset vid Stora Badhusgatan. Per Nyström blev 90 år så när som på en månad.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Översyn av Göteborgs Stads modell för föreningsbidrag och Göteborgsförslag om att ompröva Västlänken var två av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 21 augusti. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling