Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Trafik

[Publicerad 2018-05-02]

Rekordmånga åker kollektivt och färre kör bil

Nya siffror från Västsvenska paketet. Fler göteborgare åker kollektivt och färre tar bilen. Det visar den senaste uppföljningsrapporten från Västsvenska paketet.

Rapporten, som tagits fram av organisationerna bakom Västvenska paketet, visar bland annat att det totala antalet resor med Västtrafik 2017 var 322 miljoner. Kollektivresandet har ökat stadigt sedan trängselskatten infördes 2013, och 2017 var antalet resor större än någonsin.

De flesta resorna 2017 gjordes med buss och spårvagn. Totalt gjordes 166 miljoner bussresor i Västrafiks område förra året, och antalet spårvagnsresor var 126 miljoner. Det är en ökning med fem respektive sex procent jämfört med 2016.

Mer trafik genom Tingstadstunneln
Vad gäller biltrafiken har den minskat om man räknar antalet fordon som passerat trängselskattens betalstationer. Jämfört med nivåerna innan trängselskatten infördes har trafiken över betalstationerna minskat med sex procent. Nationellt har biltrafiken ökat under samma period – bara under 2017 med 1,5 procent.

Under 2017 ökade trafiken genom Tingstadstunneln något, samtidigt som trafiken över Göta älvbron minskade.

Bakom Västsvenska paketet står Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs Stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Trafikverket och Västtrafik. Målet är att skapa en bättre och utökad kollektivtrafik i Västra Götalandsregionen och Region Halland


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Inriktningsbeslut för stadsutveckling på Backaplan, detaljplan för vård och bostäder vid Fjordvägen i Askim och ansökan om att Göteborg ska bli en UNESCO City of Literature var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 13 mars. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 21 februari

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling