Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Trafik

[Publicerad 2019-10-15]

Så använder göteborgarna offentliga platser

Foto: Carin Smederöd

Ny rapport klar. Vad lockar personer att besöka stadens platser? Hur påverkar möbleringen aktiviteten på platsen? Det var några frågeställningar när två sommarjobbare genomförde stadslivsobservationer i Göteborg i somras. Nu är rapporten färdig.

Trafikkontoret har tagit fram en rapport för att försöka visa på hur människor använder det offentliga rummet – framför allt i Göteborgs innerstad, men även några mindre centrala delar som Högsbo och Hjällbo.

Playan vid Stenpiren är ett populärt område men behöver fler sittplatser.

Två sommarjobbare – Clara Sjöberg som studerar till landskapsarkitekt på Blekinge Tekniska Högskola, och Rikard Lundberg som läser samhällsbyggnadsteknik på Chalmers – genomförde samtliga observationer och skrev den rapport som nu är klar.

– Totalt handlar det om över tre dygn med observationstid, säger Rikard Lundberg.

Tre gånger per dag – i perioder om 20 minuter – tittade han och kollegan Clara hur människorna rör sig på de observerade platserna, vad de gör och ungefär hur gamla de är.

– Vi började i juni och gjorde observationer fram i augusti. Det blev cirka 225 observationer sammanlagt.

Sittmöjligheter påverkar
Vad visar då rapporten? Jo, bland annat att uteserveringarna i Göteborg lockar väldigt mycket folk, berättar Rikard Lundberg. Men också att parker och andra grönområden lockar fler yngre och äldre göteborgare.

– Det är mycket fler äldre och yngre som rör sig i utkanten av staden medan gruppen som rör sig centralt är mer homogen till ålder, 24–64 år. Undersökningen visar också att antal sittmöjligheter påverkar mycket. Har en plats undermåliga sittmöjligheter blir det en plats man i större utsträckning passerar.

Kan användas i förbättringsåtgärder
Trafikkontorets uppdrag kan i dag koncist sammanfattas: Att skapa hållbar mobilitet och attraktiva stadsmiljöer. Erik Florberger, som är landskapsarkitekt på trafikkontorets stadsmiljöenhet, tycker att undersökningen ger ett bra kunskapsunderlag som kan användas både i större projekt och mindre förbättringsåtgärder.

– Vi behöver generellt bli bättre på att göra den här typen av observationer och kartläggningar av det offentliga rummet. Och eftersom människors sätt att röra sig i staden förändras är de lite av en färskvara, som behöver göras kontinuerligt. I grunden handlar det om att vi ska få fler att kunna och vilja vistas på stadens platser, säger han.

Som ett konkret exempel på hur undersökning kan komma till nytta nämner han den temporära sandstranden Playa Stenpiren.

– Undersökningen visar att den är välbefolkad sommartid, och att folk avstår från att vistas där eftersom de inte hittar någonstans att sitta. Då kanske vi behöver sätta ut ännu fler sittplatser. Detsamma gäller på flera ställen längs vallgraven, där folk sitter informellt på kajkanten, säger han.

 


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se kommunfullmäktiges budgetdebatt 13 november

Sändningen startar klockan 9.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Budgetförslag för 2020, uppföljning av Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor och delårsrapport augusti var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 23 oktober. Läs kommunstyrelsens notiser här

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - goteborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling