Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Trafik

[Publicerad 2018-11-23]

Så prioriteras vägarna när det snöar

  • Snart är den här - snön.

  • Fastighetsägare har ett ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till 10 meter utanför tomtgränsen. Finns det ingen gångbana eller trottoar ansvarar de i stället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen.

140 fordon bekämpar snö och halka. Hallå där Håkan Johansson, planeringsledare, Stadens anläggningar, Gata spår Trafikkontoret. Nu är det snart vinter och dags för första snön, hur väl förberedda är Göteborgs Stad?

Håkan Johansson.

– Vi är väl förberedda. Vi har haft ett startmöte med berörda aktörer: Trafikverket, intressenter inom kollektivtrafiken, stadens byggledare, park- och naturförvaltningen, kontrakterade entreprenörer och Göteborgs Stads kontaktcenter. Nästa möte ser ut att bli efter årsskiftet, men det kan bli tidigare beroende på väder.

Hur många jobbar med vinterväghållningen?
– Vi har cirka 140 olika fordon som används vid snöröjning och halkbekämpning. Vid större snöfall kan vi kalla in fler fordon.

Vad prioriterar ni när det har snöat mycket?
– Prio ett är de hårt trafikerade lederna, gång- och cykelvägar där det är högt tryck, kollektivtrafikleder och besvärliga backar. Prio två är bostadsgator utanför centrum. Trafikverket ansvarar för alla statliga vägar.

Vad gäller för fastighetsägare och vinterväghållning?
– Fastighetsägare har ett ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till 10 meter utanför tomtgränsen. Finns det ingen gångbana eller trottoar ansvarar de i stället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen. All sådan info finns detaljerad på Göteborgs Stads hemsida.

Om man som medborgare inte är nöjd med vinterväghållningen, vad gör man då?
– När en medborgare upptäcker att det är halt till exempel uppskattar vi om man kontaktar Göteborgs Stads kontaktcenter. Det är till stor hjälp i vår kvalitetssäkring. Då får vi in signalerna och kan se om våra entreprenörer har utfört det de har betalt för att göra. Vi har byggledare ute som kontrollerar att det sköts, men allmänheten kan också vara till hjälp.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 23 maj

Sändningen startar klockan 16 på torsdag 23 maj.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för bostäder och verksamheter i Pustervik, gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet, detaljplan för Västlänkens station Korsvägen och åtgärder för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier på Göteborgs Stads arbetsplatser var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 22 maj. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling