Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Tema stadsutveckling

[Publicerad 2017-03-20]

Så kan Frihamnen bli en socialt blandad stadsdel

Samtal i Älvrummet. Göteborg växer och tusentals bostäder ska byggas. Och enligt de politiska målen ska de nya bostäderna som skapas vara till för alla, oavsett plånbok och bakgrund. Den 29 mars berättar Kristian Käll på Älvstranden utveckling tillsammans med stadsbyggnadskontoret om hur man arbetar för att i Frihamnen skapa en socialt blandad stadsdel.

Se filmen: Frihamnen en socialt blandad stadsdel – hur skapar vi en stad där alla får plats?

Frihamnen är ett av de största områdena inom Göteborgs Stads stadsutvecklingssatsning Älvstaden. Enligt beräkningar kan 25000 lägenheter byggas i Älvstaden fram till 2035, och redan jubileumsåret 2021 ska 1000 bostäder och lika många arbetsplatser vara färdiga. Samtidigt finns tydliga politiska mål om att bygga en stad för alla, vilket konkret innebär att det måste byggas billigare bostäder än vad som vanligen sker i dag.

Ställer krav på hyresnivåer
Om denna utmaning, och hur det kommunala bolaget Älvstranden utveckling jobbar tillsammans med byggföretagen i den första etapp för att förverkliga de politiska målen, berättar bland andra Kristian Käll på Älvrummet den 29 mars.

– I och med att staden äger i princip all mark i Frihamnen har vi kunnat ställa skarpa krav på de som vill bygga. Staden har satt maxnivåer för hyrorna i en viss del av de nya hyresrätter som produceras. Nu jobbar vi tillsammans med byggherrarna bland annat på att lösa frågan om hur vi ska se till att det verkligen är folk som har svårt att få bostad på annat sätt som har första tjing på de billigare lägenheterna, säger han.

240 barnfamiljer saknar bostad
Hur detta ska ske är ännu på idéstadiet. En möjlig väg skulle kunna vara att bostäderna hyrs ut via boplats, fast med ett inkomsttak – det vill säga att den som ska hyra lägenheten inte får ha alltför hög inkomst.

– Det är en av flera idéer som vi har diskuterat. En annan är att ge förtur till vissa specifika oetablerade grupper. I staden finns till exempel just nu runt 240 barnfamiljer med cirka 600 barn som saknar varaktig bostad. Det är viktigt både för oss och för byggherrarna att vi får en träffsäkerhet så att de som flyttar in verkligen är människor som har svårt hävda sig på den framtida bostadsmarknaden i Frihamnen.

Lokal testarena
Ett av målen för Älvstaden, där Frihamnen ingår, är att det ska vara en testarena för nya idéer och metoder.

– I dag saknas det ekonomiska incitament för att bygga ekonomiskt tillgängliga bostäder. Om vi bara fortsätter som förut riskerar vi att bara bygga för människor med hög inkomst, och då är det många som inte kommer in på bostadsmarknaden i Älvstaden. På sikt tror jag att det behövs statliga insatser för att lösa problemet, men i Frihamnen testar vi i Göteborgs Stad vad vi kan göra i ett lokalt perspektiv, säger Kristian Käll.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 23 maj

Sändningen startar klockan 16 på torsdag 23 maj.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för bostäder och verksamheter i Pustervik, gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet, detaljplan för Västlänkens station Korsvägen och åtgärder för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier på Göteborgs Stads arbetsplatser var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 22 maj. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling