Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Utbildning

[Publicerad 2019-01-25]

Samhällsorientering för nyanlända får gott betyg

Anna Sarsten Jinnefält, enhetschef för Integrationscentrum.

Ny rapport från Göteborgs universitet. Deltagarna lär sig mycket om det svenska samhället och har förtroende för Integrationscentrums informatörer. Fast lektionerna är lite för långa. Det är några av lärdomarna från en ny studie, där Göteborgs Stads samhällsorientering för nyanlända får ett gott betyg.

Läs rapporten:
Studien NY I STADEN: Hur upplever nyanlända flyktingar mottagande och integration i Göteborgs Stad

– Om man sammanfattar så får vi mestadels goda omdömen, och de som varit med i studien beskriver samhällsorienteringen som en insats som känns angelägen. Intrycket är överlag att vi gör rätt saker, även om det så klart också finns delar av verksamheten som vi behöver utveckla, säger Anna Sarsten Jinnefält, enhetschef för Integrationscentrum.

Integrationscentrum är en del av social resursförvaltning och ansvarar för den samhällsorientering som personer som nyligen fått uppehållstillstånd eller anhöriginvandrat har rätt till enligt lag.

Dessutom driver Integrationscentrum flera andra verksamheter, som ett informationskontor där man kan få samhällsinformation på flera språk, en mentorverksamhet för nyanlända och fördjupningskurser för invandrare i bland annat digital kompetens och föräldraskap.

48 personer intervjuade
Studien ”Ny i staden” gjordes på uppdrag av Göteborgs Stad 2018 av forskarna Kristin Franke Björkman och Andrea Spehar vid Centrum för global migration på Göteborgs universitet. De har intervjuat 48 personer som nyligen fått uppehållstillstånd om hur de ser på mottagande och integration i Göteborg, med särskilt fokus på de delar som kommunen ansvarar för. Förutom samhällsinformationen har forskarna också ställt frågor om hur de ser på saker som svenska för invandrare (sfi), boende och arbetsmarknad.

– Jag tycker det är roligt att de har undersökt samhällsorientering, som brukar få mindre uppmärksamhet än sfi. Sfi är så klart viktigt, men vår undervisning där deltagarna får information på sitt eget språk behövs för att de ska förstå sig själva i en ny samhällskontext, säger Anna Sarsten Jinnefält.

Kortare lektioner och mer film
Bland det som de svarande tycker är mindre bra med samhällsorienteringen är att lektionerna är för långa, och att det är för lite praktiska inslag i undervisningen.

– Det ligger i linje med hur vi själva vill utveckla vår verksamhet. Vi har också anställt gruppchef och metodstöd som är pedagoger, säger Anna Sarsten Jinnefält.

Informanterna vill också ha mer inslag av film, vilket inte är genomgående i dag.

– Vi behöver generellt använda oss mer av moderna digitala system i undervisningen. Men det känns som att vi går åt rätt håll, även om vi hela tiden kan bli bättre, säger Anna Sarsten Jinnefält.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se kommunfullmäktiges budgetdebatt 13 november

Sändningen startar klockan 9.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Budgetförslag för 2020, uppföljning av Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor och delårsrapport augusti var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 23 oktober. Läs kommunstyrelsens notiser här

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - goteborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling