Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Trafik

[Publicerad 2017-09-07]

Satsning på Svingeln ska avlasta andra knutpunkter

Svingeln ska byggas om till en modern knutpunkt med plats för fler busslinjer.

Blir mer effektiv med samlade hållplatser. Nu byggs Göteborgs kanske äldsta knutpunkt för kollektivtrafik om för framtiden. Genom att lägga buss-och spårvagnshållplatser intill varandra ska Svingeln blir mer tillgänglig och få plats med fler busslinjer.

Knutpunkten Svingeln ska bli effektivare, större och trevligare för att kunna minska trycket från kollektivtrafiken på området kring centralstationen.

‒Vi vill uppmuntra kollektivresenärer att byta spårvagn och buss vid Svingeln istället för vid Centralstationen och Brunnsparken, Säger Marit Sternang på trafikkontoret som är en av projektledarna för omgöringen.

Grönare plats
Det ska bli en ny bussterminal med fem nya lägen intill järnvägsspåren. Där samlas alla busshållplatser. I mitten av Svingeln kommer biltrafiken gå och spårvagnshållplatser hamnar intill Garverigatan. Även nya gång- och cykelvägar ska anläggas. Hela området kommer att även fräschas upp och bli grönare, eventuellt med en mindre park.

‒ Det ska bli både lättare och trevligare för kollektivresenärer att byta buss och spårvagn vid Svingeln i framtiden, säger Marit Sternang.

I december väntas bussarna börja rulla på Svingeln igen och till sommaren 2018 ska den nya knutpunkten vara helt klar.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Översyn av Göteborgs Stads modell för föreningsbidrag och Göteborgsförslag om att ompröva Västlänken var två av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 21 augusti. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling