Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Miljö & kretslopp

[Publicerad 2009-05-26]

Säveåns stränder ska rensas

Foto: Renova

Säveåns stränder rensas nu från skräp. Vattendraget är ett av de mest värdefulla i landet, med bland annat en genuin laxstam, och har stor betydelse för flera andra djurarter. Men tonvis med dumpad skrot hotar den unika miljön.

Papper, plast och porrfilmer. När Säveåns botten rensades förra våren blev resultatet åtta ton skräp, och nu är det dags igen. Den här gången låter man bottenskrapet vara och koncentrerar sig på stränderna. Med start den 26 maj och några dagar framåt kommer Renova och park- och naturförvaltningen att jobba hårt för att frakta bort allsköns bråte från de unika strandremsorna.

– Vi vet inte vad vi kommer att hitta, men sannolikt allt från frigolitbitar, papper och plast av olika slag till större föremål som dumpats utefter ån, säger Renovas miljöchef Viktoria Edvardsson.

Natura 2000-område

Säveån är av riksintresse och till stor del ett så kallat Natura 2000-område. Ån hyser en genuin laxstam och har betydelse för många andra djurarter som till exempel kungsfiskare, forsärla och strömstare. Utmed Säveån finns också många värdefulla strandskogar.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har inom ramen för ett flerårigt projekt kartlagt ån avseende natur- och kulturvärden och välkomnar alla initiativ som syftar till att bevara den unika miljön.

Fotnot:
Skapandet av Natura 2000 är en av EU:s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk mångfald. Det är unionens bidrag till att förverkliga intentionerna i bland annat konventionen om biologisk mångfald och Bernkonventionen (om skydd av europeiska vilda djur och växter och deras livsmiljöer).


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling