Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Utbildning

[Publicerad 2019-02-01]

Schillerskas skolbibliotek tar in världslitteraturen

Pontus Robertsson (bibliotekarie), Katarina Andersson och Lina Aamot Carlsson (båda lärare i svenska som andraspråk och svenska). Johan Andersson saknas på bilden.

Närmare 400 titlar. Hallå där Katarina Andersson, som tillsammans med kollegan Lina Aamot Carlsson, båda lärare i svenska som andraspråk och svenska på Schillerska gymnasiet, och skolbibliotekarierna Johan Andersson och Pontus Robertsson har tagit initiativet till en världslitteraturavdelning på skolans bibliotek. Vad innebär det?

– Vi har köpt in skönlitteratur från 38 olika språk som våra elever, som läser svenska som andraspråk på de nationella programmen, talar. Det är romaner, noveller och essäer – översatta till svenska. Bibliotekarierna har ägnat mycket tid åt att hitta den här litteraturen. Totalt handlar det om cirka 400 titlar. Samarbetet med skolbiblioteket kommer att fortsätta.

Varför är det viktigt med en världslitteraturavdelning på skolans bibliotek?
– 140 elever på Schillerska – cirka 15 procent – studerar svenska som andraspråk. Det kan vara elever som är födda i Sverige, det kan vara elever som har en utländsk och en svensk förälder, några elever kom hit som barn, andra elever läste på Språkintroduktionsprogrammet för bara några år sedan.

– Gemensamt för dem alla är att de enligt skollagen har rätt att läsa kursen svenska som andraspråk och vår förhoppning är att utveckla ämnet på gymnasienivå. Att läsa skönlitteratur med ett interkulturellt perspektiv är ett sätt vi gör det på. Vår idé grundar sig på den forskningsevidens som bland annat Jim Cummins presenterar och  som lyfter fram att språk- och identitetsstärkande arbetsuppgifter och identitetsbejakande undervisning och relationer är vägen att gå för en likvärdig skola.

 Fredagen den 8 februari är det invigning. Vad händer då?

– Vår rektor Kristina Bergman Alme är moderator och ställer frågor till gästerna vi bjudit in. Det är riksdagsledamoten Robert Hannah (L), som själv skrivit romanen ”Potatisskallen”, Ann Boglind, som arbetat länge med olika läsprojekt och tidigare varit lektor vid Göteborgs universitet, och Tommaso Milani, professor vid Institutionen för svenska språket med flerspråkighet som specialområde. Dessutom kommer bland annat en elev att läsa dikt och en annan hålla tal om språk och identitet.

Vilka är välkomna på invigningen?
– Vi vill att våra elever som läser svenska som andraspråk kommer. Det vore roligt om fler lärare, som undervisar i svenska som andraspråk på gymnasienivå, kunde komma. De är inbjudna och vi hoppas att några lyckas komma loss för att delta i detta. Vi vill gärna ha ett mer etablerat samarbete med lärare i svenska som andraspråk på andra gymnasieskolor. Vi hoppas kunna bilda ett nätverk, där vi till exempel kan tala om hur vi kan utveckla gymnasiekursen i svenska som andraspråk och ha gemensamma fortbildningar. Dessutom har vi bjudit andra lärare och elever på vår skola, även andra intresserade gäster är välkomna!


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Göteborgs Stads kalendarium

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Genomgång av totalekonomin för Projekt Skeppsbron, utredning av hur av hur avtalet om särskild anställningstrygghet kan avvecklas och central samordningsfunktion för omplacering och omställning var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 19 juni. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling