Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Levande historia

[Publicerad 2016-10-14]

Skolpersonal möts på studiedag om källkritik och historia

Författaren Maria Vajta Klamer håller i studiedagen tillsammans med historikern Paul Rudny och skådespelaren Martin Berggren.

För tolerans och mänskliga rättigheter. Hur kan vi lära av historien och öka våra kunskaper i källkritik? Det är några av frågeställningarna på en studiedag för stadens högstadie- och gymnasielärare, bibliotekarier och annan skolpersonal som hålls den 2 november.

– Studiedagen kommer att utgå från min bok ”Flykten från ett folkmord”. Den handlar om de polska judarnas öden, både under nazismen under andra världskriget och under efterkrigstidens kommunism.

Det säger författaren Maria Vajta Klamer som håller i studiedagen tillsammans med historikern Paul Rudny och skådespelaren Martin Berggren. I boken som ligger till grund för föredraget berättar hon om fem polska judars öden under andra världskriget och efterkrigstidens kommunism i Polen.

Övningar i källkritik
Grunden för boken lades när hon på uppdrag av Museet för de polska judarnas historia i Warszawa gick igenom ett arkiv på Lunds universitetsbibliotek, som bland annat innehåller 500 djupintervjuer med polska flyktingar från de tyska koncentrationslägren.

Skådespelaren Martin Berggren läser utdrag ur boken, och historikern Paul Rudny kompletterar med föreläsningar och övningar i källkritik. Ett ämne som enligt Maria Vajta Klamer är särskilt viktigt i en tid när det ofta florerar direkt felaktiga uppgifter på internet.

Motarbeta rasism
Syftet med studiedagen är att motarbeta rasism, antisemitism, främlingsfientlighet och intolerans bland ungdomar. Och lärare och annan skolpersonal är ett bra sätt att nå dem, säger Ann Hanbert, Levande Historia Stadsledningskontoret.

– Vi vill ge lärare och annan personal som kommer i kontakt med ungdomarna verktyg och inspiration för att motverka detta. Källkritik, som Paul Rudny pratar om, är också väldigt viktigt i dag då ungdomar får väldigt mycket information från sociala medier.

Alla som jobbar på högstadie- och gymnasieskolor i Göteborg – även friskolor – får delta. Boken ”Flykten från ett folkmord” kommer framöver att finnas tillgänglig i klassuppsättningar från skolbibliotekscentralen. Alla som deltar på studiedagen kommer också att få en bok.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Göteborgs Stads kalendarium


Julmarknader, utställningar, läxhjälp och mycket mer – här hittar du aktiviteterna!

Se kommunfullmäktiges möte 10 december

Sändningen börjar kl 15 den 10 december.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Göteborgs Stads plan för ridsport och översyn av regler för att förenkla för företag är två av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 20 november. Läs kommunstyrelsens notiser här

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - goteborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling