Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Levande historia

[Publicerad 2013-10-25]

Skolprogram uppmärksammar Holodomors offer

80 år sedan hungersnöden i Ukraina. Ukrainska sällskapet i Göteborg har tagit initiativ till ett skolprogram om hungersnöden – Holodomor – för att tragedin inte ska falla i glömska. Föreställningen Stalins skitiga näsduk, som vänder sig till högstadie- och gymnasieelever, baseras på en sann historia om en flickas levnadsöde under Stalins terror.

I början av 1930-talet mördades miljontals ukrainare genom konstgjord svält – en av de största katastroferna i Ukrainas moderna historia. Svälten är även känd som Holodomor, en sammansättning av de ukrainska orden för hunger och farsot.

För att uppmärksamma händelsen och sprida kunskap om de brott mot mänskliga rättigheter som ukrainarna utsattes för, har Ukrainska sällskapet i Göteborg tagit initiativ till ett skolprogram.

Under vecka 45 visas tio föreställningar av Stalins skitiga näsduk på Aftonstjärnan, en monolog skriven av Helena Thörnqvist.

– Pjäsen handlar om hennes mormors uppväxt i Ukraina – en liten tjej på landsbygden som överlever hungersnöden och koncentrationsläger, och så småningom hamnar i Sverige. Den berättar om katastrofen sett med de ungas ögon, säger Julia Karlberg, ordförande i Ukrainska sällskapet i Göteborg.

I samband med föreställningarna visas också en utställning på teatern, med bilder som togs under 1932-33.

– Där kan man också läsa ögonvittnesskildringar från överlevande, och får fördjupade kunskaper om hungersnöden, säger Julia Karlberg.

I anslutning till skolprogrammet arrangerar också Levande Historia fortbildning för lärare. Seminariet Från dröm till terror tar upp kommunistiska regimers brott mot mänskliga rättigheter.

Seminariet på Mötesplats skola vid Svenska Mässan leds av Johan Dietsch från Lunds universitet. Samtal om källkritik och historiebruk varvas med avsnitt ur den nyproducerade filmen Från dröm till terror.

– Tanken är att lärarna sedan ska ha nytt av filmen i sin undervisning. Tragedin och brottet mot mänskliga rättigheter får aldrig någonsin upprepas, säger Julia Karlberg.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Göteborgs Stads kalendarium


Julmarknader, utställningar, läxhjälp och mycket mer – här hittar du aktiviteterna!

Se kommunfullmäktiges möte 10 december

Sändningen börjar kl 15 den 10 december.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Göteborgs Stads plan för ridsport och översyn av regler för att förenkla för företag är två av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 20 november. Läs kommunstyrelsens notiser här

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - goteborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling