Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Kultur & fritid

[Publicerad 2009-10-22]

Slottsskogens djurpark riktar in sig på nordiska arter

Älg och andra nordiska djurarter ska fortsatt stå i centrum i Slottsskogens djurpark. Foto: Kate Kärrberg

Gotlandsruss, gutefår, säl och älg är några av de djur som blir kvar när Slottsskogens djurpark riktar in sig på nordiska tama och vilda djur. Däremot kommer alla tropiska fåglar, förutom pingvinerna, att tas bort nästa år.

– Med en inriktning mot nordiska djurarter följer vi den tradition som Slottsskogen haft sedan djurparken anlades 1901, säger Per Åberg, chef för Slottsskogen.

Däremot kommer inte de tropiska fåglarna, som pelikaner, flamingor och fåglarna i fågelhuset, att finnas kvar.

Pingvinerna blir kvar

Att de tropiska fåglarna tas bort beror dels på att de inte är nordiska djur och dels på att det är dyrt att hålla fåglar eftersom det är höga uppvärmningskostnader för Fågelhuset.

– Genom den här förändringen minskare vi kostnaderna för djurparken med nästan en miljon, säger Per Åberg.

Han poängterar dock att djurparken kommer att behålla pingvinerna, eftersom de är en hotad art.
Slottsskogen har redan börjat undersöka möjligheterna att slussa ut parkens fåglar till andra djurparker och uppfödare. Det kan dock bli svårt att omplacera alla eftersom det är få djurparker som håller fåglar idag.

Förändringen ett förslag i nämndens budget

Redan i december 2008 gav park- och naturnämnden förvaltningen i uppdrag att se över djurparkens framtida inriktning och i och med arbetet med 2010 års budget har detta arbete påskyndats. Att inrikta djurparken mot nordiska djurarter är en del i det budgetförslag som förvaltningen presenterat för nämnden. Beslut tas på park- och naturnämndens sammanträde 28 oktober.

Satsar mer på undervisning

Men nästa år består inte bara av neddragningar för Slottsskogens del. I budgetförslaget står också att man vill bygga om Barnens zoo för att underlätta utvecklingen av den pedagogiska verksamheten.
– Undervisning och kunskapsförmedling blir en allt viktigare uppgift för djurparkerna. Och vi som arbetar med Slottsskogens djurpark är måna om att hänga med i den utvecklingen, säger Per Åberg.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Gamla Göteborg

Beslut i kommunstyrelsen

Göteborgs Stads servicepolicy, återremiss för ärendet om projekt Skeppsbron samt återremiss för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet var något av det som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 31 januari

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling