Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2017-10-19]

Social trygghet i fokus när EU-städer möts i Göteborg

Louise Stiernström jobbar med internationella frågor på social resursförvaltning. Foto: Anders Magnusson

Blir ett medskick till toppmötet i november. I nästa vecka, den 25-26 oktober kommer politiker och tjänstemän från ett 40-tal europeiska städer till Göteborg för att diskutera städernas roll för att främja ett mer socialt Europa. Göteborgs Stad visar upp arbetet med Jämlikt Göteborg.

På EU-toppmötet som äger rum i Göteborg 17 november kommer EU-kommissionens förslag ”European pillar of social rights” att stå på agendan. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter handlar om att ge människor i medlemsländerna nya och ändamålsenliga rättigheter som bygger på 20 viktiga principer.

Några veckor tidigare, 25-26 oktober, står Göteborgs Stad värd för konferensen Eurocities social affairs forum.

Eu:s socialpolitik blir ofta kommunpolitik
– Konferensen sammanföll väldigt bra med EU-toppmötet. Det visste vi inte när vi ansökte om att vara värd. Grunden för vår ansökan var att vi ville berätta mer om Jämlikt Göteborg, säger Louise Stiernström, utvecklingsledare internationella frågor.

Nu kommer konferensen att fokusera på att göra ett medskick till EU-toppmötet.

– Politikerna från de olika städerna på vårt möte kommer att formulera ett gemensamt underlag för vilket stöd EU:s städer kommer att behöva när Pelaren för sociala rättigheter implementeras. Den sociala politiken blir ofta kommunpolitik och vi behöver poängtera vad städer behöver för att klara det här. Det kan handla till exempel om stöd från fonder eller nya förordningar, säger Louise Stiernström.

Principer om barnomsorg och minimiinkomst
Bland de 20 principerna i den sociala pelaren finns sådana om minimiinkomst, barnomsorg, boende och stöd för hemlösa, och jämställdhet.

– Det är bra att man lyfter upp det här på EU-nivå. Förut har inte EU lagt sig så mycket i de sociala frågorna. Många av de fattigare medlemsländerna behöver extra hjälp. Det är bra ur ett utjämningsperspektiv.

Göteborg blev medlemmar i Eurocities 1995. På den här konferensen får Göteborgs Stad chansen att presentera Jämlikt Göteborg. Göteborgs Stad medverkar bland annat i en paneldebatt för att berätta om de övergripande fokusområdena i Jämlikt Göteborg. Dessutom blir det en workshop där Göteborg fokuserar på satsningen Staden där vi läser för våra barn inom Jämlikt Göteborg.

– Läskunnigheten i Europa har minskat, det är jätteallvarligt, säger Louise Stiernström.

Malmö och Stockholm representerade
Ungefär 150 deltagare väntas till Eurocities på Eriksberg. Representanter från städer som Barcelona, Aten och Madrid finns på plats. Förutom representanter från Göteborg deltar även Malmö och Stockholm bland de svenska städerna.

– För Göteborgs del är det ett ypperligt tillfälle att vara med och göra det här medskicket att påverka EU:s beslutsfattare, säger Louise Stiernström.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för Vallgraven 12/kvarteret Härbärget vid Brunnsparken, redovisning av arbetet med åldersvänliga Göteborg och Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 12 juni. . Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling