Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Nya gatunamn

[Publicerad 2002-01-29]

Sophus Petersens Backe

Sophus Petersens Backe

Ännu en Petersen namngav Lorensberg

Nyligen fastställde kulturnämnden gatunamnet Sophus Petersens Backe efter värdshuset Lorensbergs legendariske krögare. Sophus Petersens Backe är gångvägen från Avenyn mellan
Stadsbiblioteket och Hotel Radisson Park Avenue. Den går ner till Lorensbergsteatern som var Sophus´gåva.

Det kan vara skäl att nämna en annan Petersen, visserligen inte alls släkt med Sophus med inte desto mindre med anknytning till Lorensberg.

Namnet Lorensberg går tillbaka till Lorens Petersen som tillsammans med kollegan Fredrik Damm på 1750-talet anlade ett landeri ungefär på det område som idag avgränsas av gatorna Kungsportsavenyn, Engelbrektsgatan, Södra Vägen och Berzeliigatan. När Lorens Petersen blev ensam ägare till fastigheten gav han det namnet Lorensberg. Familjen Petersen ville sälja fastigheten 1873 och den inlöstes av staden som önskade att det vackra stället mer än dittills skulle vara till glädje för den breda allmänheten.

Det gamla landeriet, som drevs som värdshusrörelse, hade brunnit 1864 men återuppförts 1867, parken rustats upp och värdshuset övergått till restaurang med matsalar, festvåning och salonger. Det var denna rörelse Sophus Petersen övertog 1910. Lorens Petersens landeri är borta liksom värdshuset och restaurangen, men hans namn lever kvar inte bara i kvarteret utan även som parknamn, gatunamn och som stadsdel.

Den petersenska köpmannasläkten var ursprungligen tysk och kom via Göteborg till Sverige och bosatte sig i Stockholm. De drogs in i Ostindiska kompaniet och grundlade därigenom en ansenlig rikedom. Två söner till direktören i Ostindiska kompaniet Herman Petersen adlades med namnet af Petersen – fideikommisset Erstavik utanför Stockholm och Petersenska palatset vid Munkbron är forfarande i familjens ägo. Abraham Petersen och dennes brorson Lorens Petersen flyttade till Göteborg och grundade sin förmögenhet där genom framgångsrik affärsverksamhet.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Gamla Göteborg

Beslut i kommunstyrelsen

Göteborgs Stads servicepolicy, återremiss för ärendet om projekt Skeppsbron samt återremiss för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet var något av det som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 31 januari

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling