Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Miljö & kretslopp

[Publicerad 2018-11-29]

Sortering direkt i soptunnan minskade restavfall

Lyckat försök förlängs i två år. När villaägare i två områden i Göteborg fick pröva sorteringsfack i soptunnan minskade restavfallet med 20 procent. Över hälften av dem vill dessutom behålla tjänsten till självkostnadspris. Nu förlängs tvåfacktestet i ytterligare två år.

Under ett års tid har nästan 1000 villor i Göteborg fått pröva förpackningshämtning direkt vid dörren. Det är förvaltningen kretslopp och vatten som har testat ett nytt system med olika fack i soptunnan, som gör det möjligt att sortera tidningar, papper och plast utan att åka till en återvinningsstation.

Resultatet var över förväntan. Den vanliga soppåsen, restavfallet, minskade i snitt med 20 procent bland hushållen. Det motsvarar mer än 2000 ton på ett år om alla villor skulle erbjudas systemet i Göteborg.

– Bilresorna har också minskat – drygt 40 procent uppger att de har kört mindre, säger Emma Hilmersson på förvaltningen kretslopp och vatten.

Påverkat hur man handlar
Drygt 30 procent säger sig också ha tänkt mer på att minska på förpackningsavfall genom att till exempel köpa refill, storpack och ta med egen kasse.

– Många blev förvånade över hur mycket förpackningar de faktiskt har när de sett mängden i kärlen, något som motiverar att minska på detta vid inköp, säger Emma Hilmersson.

Mer än hälften av villaägarna vill behålla tjänsten till självkostnadspris. En del tycker dock inte att de ska betala för att få förpackningarna hämtade när de gör en miljöinsats genom att sortera.

– Enligt lagen är det producenterna som ska betala för insamlingen av återvinningsbart material. Kommunen får alltså inte använda avfallstaxan till att hämta förpackningar och måste ta ut ett självkostnadspris för förpackningskärlet, säger Emma Hilmersson.

Kretslopp och vattennämnden har beslutat att förlänga testet i två år till.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Gamla Göteborg

Beslut i kommunstyrelsen

Göteborgs Stads servicepolicy, återremiss för ärendet om projekt Skeppsbron samt återremiss för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet var något av det som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 31 januari

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling