Emma Hedenryd, projektledare Älvstranden Utveckling AB: Går det att bygga så energisnålt? Ja, om man har viljan. Med Hamnhuset gick Älvstranden Utveckling före och visade vägen.

Det är precis det som är vårt uppdrag: se till att kontor och bostadshus som byggs längs Göta Älv ligger i framkant vad gäller hållbar utveckling och samtidigt visa andra att det går att bygga hus med minimal miljöbelastning.
Små passivhus har funnits länge i Sverige, men innan Hamnhuset hade ingen byggt ett så stort flerbostadshus som bara har en fjärdedel av den normala energiförbrukningen för uppvärmning.
Före Hamnhuset byggdes Parkhuset och Höghuset i Sannegården, med för den tiden betydligt högre miljö- och energikrav än normalt. När vi visat att de fungerade utmärkt tog vi steget fullt ut och byggde Hamnhuset med fullskalig passivhus-teknik.

Byggkostnaden blev ca fyra procent högre än ett ”normalt” hus men det sparades in redan första året på lägre energiförbrukning.
Ibland skojar vi och säger passé-hus eftersom passivhus-teknik är något som nästan blivit standard idag. Nästa utmaning är att bygga ett nära-noll-hus. När det planeras för nya bostadshus i våra utvecklingsområden är kravet för dem som vill bygga självklart: husen måste ligga i dagens miljömässiga och byggtekniska framkant.

• Passivhus har tjockare värmeisolering och högre täthet mot luft- och värmeläckage än ”normala” hus. De har en så låg värmeförbrukning att solvärmen genom fönstren, värmetillskottet från människor och husdjur samt spillvärmen från hushållsmaskiner och hemelektronik är tillräckligt för att säkra en behaglig temperatur inomhus. Passivhus har inga radiatorer utan den friska uteluften värms upp med hjälp av den luft som ventileras bort från huset. Detta säkerställer samtidigt ett bra inomhusklimat.

• Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag med uppgift att leda och driva arbetet med utvecklingen av Norra och Södra Älvstranden.