Artiklar som publicerats i Vårt Göteborgs pappersupplaga finns i de allra flesta fall sökbara i elektronisk form på www.vartgoteborg.se. Ange lämpligt sökord i sökrutan högst upp i webbplatsens högra hörn. Nättidningens alla artiklar är förstås också sökbara på detta sätt.

Vårt Göteborgs pappersupplaga gavs mellan 2001 och 2004 ut med nio nummer per år.

8C4.jpg